Vattenverk som förser 80 konsumenter med dricksvatten

Reference ID: 079932
Industri: Vattenverk
Användningsområde: Dricksvatten

Skræm vattenverk producerar dricksvatten för cirka 80 konsumenter i norra delen av Jylland. Två tryckfilter, TFB 20, reducerar vattnets innehåll av järn- och mangan och kapaciteten är cirka 20 m³/h.

Eurowater har haft en anläggning på vattenverket sedan år 1969. För en tid sedan valde Skræm vattenverk att uppdatera sin anläggning och återigen kontaktades Eurowater för uppdraget. Vattenverket har en yta på cirka 73 moch består av ett anläggningsrum, mötesrum, kokvrå och lager.

Teknisk data

  • Flödeshastighet: 20 m³/h

Anläggningstyper

  • Tryckfilter, 2 x TFB20, för- och sekundär filter
  • Utrustning för luftning och backspolning
  • Pumpenhet med 3 frekvensstyrda pumpar
  • Central PLC styrpanel med pekskärm och kommunikation genom Ethernet
  • avfuktare