|             |Print Print
International site

Vattenrening till GoBiGas projektet för produktion av biogas

Reference ID: 078000
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Pannvatten

Denna vattenreningsanläggning är huvudsakligen utformad för produktion av ultrarent matarvatten för en högtrycksångpanna. Anläggningen levererades till Göteborg Energi AB för GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification) projektet etapp 1. GoBiGas är Göteborg energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från Skogsbruket. Etapp 1 är demonstrationsanläggning för produktion av 20 MW gas.

Den levererade vattenreningslösningen från Eurowater består av tre stativmonterade vattenreningsanläggningar:

1. Huvudanläggningen består av en avhärdnings-, omvänd osmos- och EDI anläggning (se bild).

2. Blandbäddsanläggning för polering, jonmassafångare och kiselsyramätning.

3. Mobil tvättenhet.

En WTP-F anläggning från Eurowater är en komplett stativmonterad vattenreningsanläggning. Den levereras färdig för installation, vilket innebär:  
 
 • All intern rör- och eldragning är utförd
 • Prestandatestad
 • Trycktestad
Genom att testa anläggningen i förväg ger det en säker installation på plats. Installationstiden minskar även hos kund, vilket innebär att ställtider på plats kan reduceras kraftigt och att driften kan komma igån betydligt snabbare. En stativ monterad anläggning är dessutom kompakt, mobil och tar ofta mindre plats än en konventionell anläggning som produceras på plats.

Teknisk data

 • Flöde: 2 x 3,25 m³/h
 • Konduktivitet: < 0,2 µS/cm
 • Kiselsyra: < 2 ppb
 • Storlek på stativ: 4,5 x 2,2 m

Anläggningstyper

 • Tvåkolonnanläggning av typen SMP 902
 • Online hårdhetsmätning
 • Patronfilter
 • Omvänd osmos anläggningar, 2 x RO C2-4
 • Elektroavjoniseringsanläggning, 2 x EDI 1-3400e
 • Konduktivitetsmätning
 • Flödesmätning
 • Centralt PLC apparatskåp