|             |Print Print
International site

Vattenbesparing inom matproduktion med RO-PLUS teknik

Reference ID: 107643
Industri: Matindustri
Användningsområde: Pannvatten

Ett ledande näringsföretag har uppgraderat sin 19-åriga omvänd osmos enhet med den vattenbesparande lösningen RO-PLUS.

The modernization kit could be applied directly on the existing RO unit after analyzing that the water quality and operation met the requirements.  After installing the RO-PLUS module, water savings as high as 50 % were gained immediately. Consequently, salt consumption for regeneration of softeners dropped significantly as well.

Moderniseringspaketet kunde appliceras direkt på den befintliga RO-enheten efter att ha analyserat att vattenkvaliteten och driften uppfyllde uppsatta krav. Installationen av RO PLUS modulen resulterade i en omedelbar vattenbesparing på cirka 50 %. Detta ledde i sin tur till en betydlig reduktion av salt under regenereringssteget på avhärdningsenheten. 

Teknisk data

  • Flöde: 8000 l/h
  • Conduktivitet: < 10 μS/cm
  • Återvinning (Eng: recovery): 86 %

Anläggningstyper

  • Tryckfilter NSB 130
  • Aktivt kolfilter ACF 1801 (avklorering)
  • Automatisk avhärdare SMH 1202
  • Online hårdhetsanalysator
  • Omvänd osmos RO-PLUS C3-9 + 2
  • Centralt elektriskt apparatskåp