|             |Print Print
International site

Vattenbesparande vattenreningsverk för pannhus

Reference ID: 114300
Industri: Plastindustri
Användningsområde: Pannvatten

Konstruktion, tillverkning, leverans och installation av vattenreningsverk för pannmatningsvatten. Kunden är ett välkänt företag inom plastindustrin.

Teknisk data

  • Flöde: 15 m³/h

Anläggningstyper

  • Frekvensstyrd tryckstegringsstation
  • Saltlösningstank med pump
  • Avhärdningsanläggning SMP1802-F PLC
  • Omvänd osmos-enhet RO-PLUS C3-12+3 PLC utbyggbar till C3-15
  • 2 x 10 m³ permeattankar
  • 2 x Frekvensstyrda permeatepumpstationer