|             |Print Print
International site

Vattenbehandling för sockerproduktion

Reference ID: 120555
Industri: Matindustri
Användningsområde: Pannvatten

EUROWATER har levererat en vattenbehandlingsanläggning till en sockerfabrik i Ukraina. Den gamla socker anläggningen rekonstruerades genom att uppdatera den befintliga ångturbinen till en ny. 

En komplett lösning levererades för produktion av ett ultrarent vatten till ångturbinen. Råvatten är grundvatten från 3 brunnar. Råvattnet har följande behandlingssteg från det ursprungliga grundvattnet till ett ultrarent pannvatten: 1) Järn reduktion 2) Avhärdning 3) RO membran filtrering 4) EDI-polering.

 

 

Teknisk data

  • Flöde: 20 m³/h
  • Konduktivitet: < 10 µS/cm
  • SiO2: < 20 ppb

Anläggningstyper

  • Tryckfilter, 4 x NSB130
  • Sköljvattentank
  • Backspolningsutrustning
  • Avhärdningsenheter, 3 x SMH 2001
  • DDC9-7 AR för NaOH dosering
  • Omvänd osmos enhet, RO C3-18
  • EDI enhet, 4-5000e