|             |Print Print
International site

Vattenbehandling för hygenisk tvätt av textiler

Reference ID: 115496
Industri: Tvätterier, Textil industri
Användningsområde: Pannvatten, Process vatten

EUROWATER har designat, producerat, levererat och installerat en komplett vattenreningsanläggning för produktion av tvättvatten till textiltvätt och även till ett matarvatten till en panna.

Företaget bakom tvätten är det välkända företaget SALESIANER MIETTEX. Företaget har över 100 års erfarenhet av textilhantering. Produktionsanläggningen har ett stort fokus på hållbarhet och hygienisk tvättning.

Teknisk data

 • Flöde tvättvatten: 70 m3/h
 • Flöde matarvatten till panna: 3 m3/h
 • Konduktivitet: < 20 µS/cm

Anläggningstyper

 • Avhärdningsenhet av typen STFA 25 med SE20 styrpanel
 • Brine maker av typen SE3500 med SE10 styrpanel
 • Bufferttank för avhärdatvatten, 10 m3
 • Tryckstegringspumpar, 3 x CRNE 20-4
 • Bufferttank för varmvatten, 10 m3
 • Tryckstegringspumpar, 3 x CRNE 45-2
 • Avhärdningsenhet av typen SMH 362 med SE20 styrpanel
 • Omvänd osmos enhet av typen RO B2-8 med SE30 styrpanel
 • Bufferttank för demineraliserat vatten, 3 m3