|             |Print Print
International site

Vattenbehandling för Facebooks serverhall i Luleå

Reference ID: 076042
Industri: Elektronik industri
Användningsområde: Kylvatten

Eurowater AB är leverantör av en energieffektiv vattenreningsanläggning till Facebooks serverhall i Luleå. Flödeskapaciteten för anläggningen är cirka 3x9 m3/h och det demineraliserade vattnet används för luftbefuktning/kylning. Genom luftbefuktning ökar vattenfuktigheten och medför en reduktion av statisk elektricitet i serverhallen. Vattenanläggningen producerar en kvalitet på cirka 5 mS/cm.

Anläggningen består av tre parallella linjer med filtrering genom aktivt kol, avhärdning och demineralisering. Förutom detta finns UV anläggningar installerade för att reducera mikrobiell tillväxt (t.ex. bakterier).

Teknisk data

  • Flödeskapacitet: 3 x 9 m³/h

Anläggningstyper

  • Aktivt kol filter, 3 x ACTFB 17 med SE20 styrpanel
  • Avhärdningsfilter, 3 x SMP 902-F
  • Omvänd osmos anläggningar, 3 x RO C3-9/CRNE 20-10 med SE30 styrpanel
  • UV desinfektion, 2 x Spektron 3