|             |Print Print
International site

Vattenbehandling för ett Arla Food/Molvest group mejeri i Ryssland

Reference ID: 083184
Industri: Matindustri
Användningsområde: Dricksvatten, Produkt vatten, Process vatten, Sköljvatten

Eurowater har levererat och installerat vattenreningsanläggningar till många av Arla Foods mejerier. När Arla valde att etablera en ny produktion i Ryssland tillsammans med Molvest Group så var Eurowater en självklar partner.

Eurowaters anläggningar förser vatten till ostproduktionen, dricksvatten och för rengöringsändamål. Vattenanläggningen reducerar järn och mangan genom två parallella tryckfilter av typen TFB 50. Vatten transporteras vidare till stora uppehållstankar i rostfritt stål och som därefter pumpas vidare (trycksätts) till användare.

För att förhindra eventuell tillväxt av bakterier och andra mikroorganismer desinfekteras vattnet med en UV-anläggning (Spektron 350e).

I anslutning till mjölkseparationen och värmebehandlingen behövde vattnet reduceras från salt. Detta beror på att höga saltkoncentrationer kan leda till driftstörningar och tekniska fel på utrustning. Därför installerades en avhärdningsanläggning (SMH 602) med efterföljande omvänd osmos anläggning (RO B2-8). Resultatet var ett demineraliserat vatten med en 98 % reduktion av salt i vattnet.

För vassleproduktion används membransystem för att producera vassle. Dessa system kräver tillgång till ett demineraliserat rengöringsvatten av hög kvalité. En kompaktenhet av typen CU:RO är därför ansluten till membransystemets CIP rengöring. En CU:RO är en kompakt och stativmonterad enhet. Den innefattar en förbehandlingsenhet (hårdhetsreduktion) och en omvänd osmos enhet för produktion av högkvalitativt demineraliserat vatten med låg konduktivitet. 

 

Teknisk data

  • Flöde: 50 m³/h
  • Järn: < 0,05 mg/L
  • Mangan: < 0,02 mg/L

 

Anläggningstyper

  • Tryckfilter, 2 x TFB 50
  • Pumpenhet
  • UV desinfektion enhet av typen Spektron 350e
  • Avhärdningsenhet SMH 602
  • Omvänd osmos enhet RO B2-8
  • Kompaktanläggning CU:RO, en kombinerad omvänd osmos och avhärdningsanläggning