|             |Print Print
International site

Vattenbehandling för Berlin flygplats

Reference ID: 054088
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Kylvatten, Fjärrvärmevatten

Berlin Brandenburg Airport is an international airport close to Berlin. The airport is part of a plan to keep up with required future passenger capacity in Berlin airport, which is the third largest airport in Germany. The new airport is a large expansion of the existing airport Berlin Schönefeld international.

SILHORKO-EUROWATER has delivered water treatment for the airport through E.DIS AG. The city-water is demineralized by two parallel reverse osmosis systems (RO). To avoid hardness precipitation antiscalant is added before RO. Different water qualities are used as make-up water for the district heating network and the cooling towers. The circulation water of these networks is treated with chemicals and a partial flow is filtered. 

Berlin Brandenburg Airport är en internationell flygplats nära Berlin. Flygplatsen är en del av en plan för att hålla jämna steg med den framtida passagerarkapaciteten på Berlins flygplats, som är  den tredje största flygplatsen i Tyskland. Den nya flygplatsen är en stor utbyggnad av den befintliga flygplatsen Berlin Schönefeld international.

SILHORKO-EUROWATER har levererat vattenrening för flygplatsen genom E.DIS AG. Stadsvattnet demnieraliseras av två parallella system för omvänd omsos (RO). För att undvika hårdhet tillsätts fällning antiscaalant för RO. Olika vattenkvaliteter används som sminkvatten för fjärrvärmenätet och kyltornen. Cirkulationsvattnet i dessa nätverk behandlas med kemekalier och ett partiellt flöde filtreras.  

 

Teknisk data

 • Flow, demineralized water: 2 x 12 m³/h
 • Conductivity: <15 μS/cm
 • Flow, softened water: 8 m³/h
 • Partial flow filtration,
  cooling water: 120 m³/h
 • Partial flow filtration,
  district cold water: 2 x 100 m³/h
 • Partial flow filtration,
  district heating: 13 m³/h
 • Partial flow softening,
  district heating: 13 m³/h

Anläggningstyper

 • Antiscalant dosering
 • Omvända osmosenheter, 2 x RO C3-12
 • Softening unit type SMH602-F
 • Softening unit type SM42 (safety)
 • 15,000 litre permeate tank
 • Frequency-controlled double pressure boosting
 • Bag filters 6EF5-PF
 • Bag filters, 2 x 5EFG7-PF
 • Bag filters EFG5-P
 • Softening unit type SFG 362 SE10
 • Control cabinet with PLC and HMI