|             |Print Print
International site

Vattenanläggning för järnreduktion på minkfarm

Reference ID: 093069
Industri: Jordbruk- och trädgårdsverksamhet
Användningsområde: Dricksvatten

Det påvisades höga järnhalter i ett brunnsvatten från en mink farm i centrala delarna av Ukraina. För att upprätthålla goda tillväxtförhållanden och hög päls kvalité hos djuren var det nödvändigt att reducera halten järn. För att reducera järn i brunnsvattnet valdes två parallella tryckfilter av typen NSB 200, SE20 styrpanel och UV desinfektion.

Teknisk data

  • Flow: 20 m³/h

 

Anläggningstyper

  • Pressure filters, 2 x NSB 200, parallel, with SE20 control panel
  • Compressor, oil free
  • Aeration and control air system
  • Blower for backwash
  • Rinse pump for backwash
  • UV disinfection units, 2 x Wedeco
  • Aquada 10