|             |Print Print
International site

Superior cooling water for gas turbines at peaking power plant

Reference ID: 048590
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Kylvatten

Kunden har ett toppkraftverk som bara körs med hög efterfrågan. The peaker plant? är två gasturbiner som bränner naturgas. Total kapacitet är 2 X 50 MW.
 
SILHORKO-EUROWATER har designat, levererat och driftsatt en komplex och robust vattenreningsverk som producerar demineraliserat vatten med högsta renhet.
 
 
Det demineraliserade vattnet inijiceras in i gasmotorerna för att öka effekten hos gasturbinerna genom att kyla förbränningsluften, vilket resulterar i ett högre massflöde genom lågtryckskompressorn (LPC) och högtryckskompressorn (HPC).
 
The water treatment solution consists of dechlorination in activated carbon filter, ion exchange softening, membrane demineralization and further polishing employing automatic mixed bed resin demineralizers as well as a complete chemical management and neutralization of waste water from mixed bed regenerations.
 
Vattenbehandlingslösningen består av dechlorering i aktivt kolfilter, jonbytarmjukgöring, membranmineralisering och vidare polering med användning av automatiska demineralisatorer mixed bed resin? samt en fulländig kemisk hantering och neutralisering av avloppsvatten från regenereringar av mixed bed? 

 

Teknisk data

 • Flöde av demineraliserat vatten: 2 x 15 m³/h
 • SiO2: 0.02 mg/l
 • Konduktivitet: 0.08 μS/cm

Raw water (municipal water)

 • Total hårdhet  3 °dH
 • SiO2: 7.7 mg/l
 • Konduktivitet: 162 μS/cm

Anläggningstyper

 • Activated carbon filters, 2 x ACTFB20
 • Softening unit type STFA14 duplex
 • Brinemaker BM2000 with SE10 kontrollpanel
 • Mekaniska patronfilter, 2 x AF 15x30“
 • Omvända omsosenheter, 2 x RO C3-15 with SE30 kontrollpanel
 • Ackumuleringstank i PP, 15 m3
 • Mixed-bed units, 2 x MBA1800
 • Kemisk och neutraliseringshantering
 • Central PLC control skåp med Simatic S7