|             |Print Print
International site

Sköljvatten till SEB gruppens ytbehandlingsprocess

Reference ID: 056500
Industri: Ytbehandlingsindustri
Användningsområde: Sköljvatten

Groupe SEB (Société d'Emboutissage de Bourgogne) är ett världsledande företag inom blandannat non-stick köksredskap. Företaget har specialiserat sig på teflon ytbehandling av bland annat stekpannor och andra kökredskap. Eurowater har levererat och installerat en vattenreningsanläggning till företagets ytbehandlingsfabrik. Vattenkvalitén är en av viktigaste faktorerna för att teflonet skall fästa till kokkärlets yta.    

Anläggningen innefattar bland annat två UPCORE demineraliseringsanläggningar med koldioxidavgasare. Kapaciteten är 2 x 4 m³ och producerar en mycket låg konduktivitet för sköljprocessen.

Genom en patenterad UPCORE princip demineraliseras vattnet. UPCORE kombinerar fördelarna med att demineralisera med jonbyte och motströms regeneration, vilket innebär att flödesriktningen under drift och regeneration är motsatta. Det betyder att användningen av regenerationskemikalier optimeras.

Teknisk data

 • Flöde: 2 x 4 m³/h
 • Konduktivitet: < 2 µS/cm
 • Kiselsyra: < 20 ppb

Anläggningstyper

 • Råvattentank
 • Påstryckfilter, 2 x 2-EFG-5 och råvattenpump
 • Demineraliseringsenheter, 2 x UPCORE 1201H/601H
 • Regenerationsvattentank
 • Pumpenhet/värmeelement för regenerationsvatten
 • CO2 avgasare
 • Central PLC control cabinet
 • Clean water tank