|             |Print Print
International site

Redundant omvänd osmos, RO, hos ölbryggeri

Reference ID: 105050
Industri: Bryggeri
Användningsområde: Produkt vatten

Två omvända osmosenheter procucerar vardera 30 m³/h för produktion av öl. En automatisk blandningsomgång över omvänd osmos säkerställer att den perfekta hårdheten uppnås i det producerade vattnet. De två omvända osmosenheterna är av typen RO-PLUS. Målet är att uppnå högsta möjliga vattebesparing som varken äventyrar tillförlitligheten eller vattenkvaliteten.

Framför de omvända osmosenheterna finns ett aktivt kolfilter för att skydda membranen från oxidation med fritt klor.

 

 

Teknisk data

  • Flöde: 2 x 30 m³/h
  • Avminineraliserat vatten: <30 µS/cm
  • Recovery reverse osmosis: 83-85% 

 

Anläggningstyper

  • Aktivt kolfilter typ ACTFB 60
  • Antiscalant dosering
  • Omvänd osmos enhet, 2 x RO-PLUS C3-24+6
  • Kontrollskåp med Siemens PLC och pekpanel