|             |Print Print
International site

Rökgaskondensatrening på en avfallsförbränningsanläggning

Reference ID: 090190
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Rening av rökgaskondensat

Rökgaskondensatet från en avfallsförbränningsanläggning är renat med hjälp av vattenreningsteknik från EUROWATER. Det producerade rökgaskondensatet är avloppsvatten som kontaminerats med tungmetaller och organiska föroreningar. Rökgaskondensatet måste genomgå flera behandlingssteg innan det är tillåtet att skicka det renade vattnet till recipient. 

Vattenreningsanläggningen är designad för ett flöde på 3,3 m³/h. Rörsystemet är i PP.

Teknisk data

  • Flöde 3,3 m³/h

Anläggningstyper

  • Påstryckfilter: 2 x EF5 för reduktion av suspenderade fasta partiklar
  • Aktivt kolfilter: DCMH 602
  • Jonbytare: DCMH 602 för reduktion av kvicksilver
  • Jonbytare: DCMH 602 för reduktion av tungmetaller
  • Filter: DCMH 602 för arsenik reduktion