|             |Print Print
International site

Processvatten för framställning av läskedrycker

Reference ID: 093796
Industri: Dryckesindustri
Användningsområde: Produkt vatten, Process vatten

EUROWATER har utvecklat, tillverkat, levererat och installerat ett vattenreningsverk för demineralisering/avsaltning av vatten med en strikt kontrollerat M-alkalinitet värde i utgående permeat vatten. Det producerade vattnet är ett ingrediensvatten och används vid framställning av läskedrycker. Omvänd osmos enheterna är utrustade med frekvensstyrda högtryckspumpar för att ge en optimal och ekonomisk drift. Anläggningen är också säkrad med mätutrustning för att kunna kontrollera drifttillstånd och andra parametrar. Det innefattar exempelvis övervakning av fritt klor, alkalinitet, konduktivitet, tryck och flöde. 

Teknisk data

 • Flöde för behandlat vatten: 2 × 30 m3/h
 • M-alkalinitet: 35-45 mg/l som kalciumkarbonat (CaCO3)

Råvattenkvalitet

 • Total hårdhet: 16 °dH
 • M-alkalinitet: 14 °dH
 • Konduktivitet: cirka 500 μS/cm

Anläggningstyper

 • Oxidation Reduction Potential (ORP) analysator som kontrolleras med SE30 styrpanel
 • Mätenhet för antiscale med 2 grundfos doseringspumpar av typen DDA
 • Mekaniska filter för omvänd osmos, 2 x EF5 påstryckfilter
 • Omvänd osmos enhet, 2 x RO C3-21 med SE30 styrpanel
 • 2 × blandningssystem med SE30 styrpanel
 • CIP enhet
 • Centralt elskåp