|             |Print Print
International site

Optimering av vatten- och energikonsumtion på befintlig RO anläggning på voestalpine Polynorm B.V.

Reference ID: 104900
Industri: Ytbehandlingsindustri
Användningsområde: Sköljvatten

Voestalpine Polynorm B.V. är en av Västeuropas största leverantörer av komponenter och system till bilindustrin samt andra industriella applikationer.  Företaget valde att uppdatera sin befintliga vattenreningsanläggning. Det berodde på att en ökad produktion skapade ett ökat behov av demineraliserat vatten till sköljbaden. Kraven för den nya anläggningen var bland annat att respektera strikta utrymmesbegränsningar samt att helt undvika driftstopp.

Lösningen innefattade en RO-PLUS omvänd osmos anläggning, vilket är anläggningar med en återvinningsgrad på upp till 90 % med bibehållen vattenkvalité och tillförlitlighet. Reducerad vatten- och energikonsumtion resulterade i väsentligt lägre driftkostnader. Lösningen innefattade även identiska inkommande och utgående signaler (I/O). Det innebar att inga ändringar behövde göras i kundens kontrollrum, varav tiden reducerades för att koppla till de nya styrsystemen.

En uppehållstank och en högtryckspump installerades för att säkerställa en tillförlitlig vattenförsörjning. Detta beror på att det kommunala vattnet hade otillräckligt vattentryck. En lösning behövdes även för att säkerställa att sköljbaden försågs med sköljvatten och återfylldes på kort tid. Därför installerades två tankar för demineraliserat vatten i polypropylen. 

EUROWATER har dimensionerat, levererat och installerat hela uppgraderingen av anläggningen. 

Teknisk data

  • Flöde: 6 m³/h
  • Konduktivitet: < 6 μS/cm

Anläggningstyper

  • Uppehållstank i PE och lagringskapaciteten är 13 m³
  • Pump enhet 15 m³/h
  • Avhärdningsanläggning av typen SMH 1202
  • Omvänd osmos anläggning av typen RO-PLUS B2-20+4 med SE30 styrpanel
  • Tankar för demineraliserat vatten i PP, 2 x 60 m³