Matarvatten för värme- och kraftverk

Reference ID: 006300
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Pannvatten, Fjärrvärmevatten

Energi Randers Produktion A/S ligger i nordöstra Danmark och är ett kombinerat fjärr- och värmeverk. Företaget levererar cirka 223 000 MWh energi varje år till cirka 32 000 elkunder och 10 500 kunder på fjärrvärmesidan. Företaget behövde ett högkvalitativt och tillförlitligt matarvatten till både en högtrycksångpanna samt för distribution av fjärrvärme. Eurowater kontaktades därför för att uppdatera befintlig anläggning till en ny och modern anläggning.

Matarvattnet till högtrycksångpannan demineraliseras genom en anläggning som använder sig av UPCORE (UPflow COuntercurrent Regeneration) teknologi. Det betyder att den kombinerar fördelarna med jonbyte och motströmsregenerering, vilket resulterar i ett högkvalitativt demineraliserat vatten med optimerad användning av regenerationskemikalier. Efter UPCORE enheten poleras vattnet ytterligare med en blandbäddsjonbytare (eng: mixed bed ion exchange). Utgående vatten från anläggningen har en konduktivitet på under 0,07 µS/cm och en kiselsyrahalt på under 0,01 mg/l. Det högkvalitiva vattnet förbättrar driftsekonomin och reducerar vanliga problem som exempelvis pannsten, korrosion samt behov av bottenblåsning. Vattenanläggningen består av två parallella produktionslinjer på vardera 5 m³/h.

Matarvattnet för distributionsnätet av fjärrvärme produceras av en omvänd osmosanläggning med RO-PLUS teknik. RO-PLUS anläggningar är utvecklade för att uppnå en återvinningsgrad på upp till 90 % utan att minska tillförlitligheten eller vattenkvalitén. Innan vattnet når omvänd osmos anläggningen förbehandlas vattnet med en avhärdningsanläggning. Detta görs bl.a. för att reducera beläggningar på membranytan som annars kan reducera omvänd osmos anläggningens effektivitet och öka energiförbrukningen. Denna vattenreningsanläggning har en flödeshastighet på 15 m³/h och producerar ett demineraliserat vatten med en konduktivitet under 10 µS/cm.

PLC styrningen på anläggningarna är dessutom integrerade med värme- och kraftverkets egna SCADA system.

Teknisk data

Högtrycksångpanna

 • Flöde: 2x5 m³/h
 • Konduktivitet: < 0,07 μS/cm
 • Kiselsyra (SiO2): < 0,01 mg/l

Fjärrvärme

 • Flöde: 15 m³/h 
 • Konduktivitet: < 10 μS/cm

 

Anläggningstyper

Högtrycksångpanna

 • Demineraliseringsenhet UPCORE duplex
 • CO2 avgasare
 • Blandsbäddsjonbytare MBA 600 duplex

Fjärrvärme

 • Avhärdningsenhet STFA 1802
 • Testomat ECO
 • Omvänd osmos enhet RO-PLUS 03-12+3