|             |Print Print
International site

Matarvatten för högtrycksångpanna - 2 x 30 m³/h

Reference ID: 068520
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Pannvatten, Fjärrvärmevatten

Råvattnet till vattenreningsanläggning är från en närliggande flod. Detta vatten har en hög saltkoncentration och en väldigt varierande halt av organiska ämnen under året. Förbehandlingen av råvattnet har utformats så att inkommande vattenkvalité alltid är inom ett acceptabelt intervall. Omvänd osmos (RO) anläggningen har också försetts med fouling resistenta membran för att reducera och i bästa fall undvika helt att organiska ämnen blockerar membranporerna. Anläggningen har även CIP med varmvatten för en mer effektiv rengöring.

Genom en patenterad UPCORE princip renas vattnet ytterligare efter membrananläggningen. UPCORE kombinerar fördelarna med att demineralisera med jonbyte och motströms regeneration, vilket innebär att flödesriktningen under drift och regeneration är motsatta. Det betyder att användningen av regenerationskemikalier optimeras.

För en sista polering av det högkvalitativa vattnet reduceras konduktiviteten ytterligare med två blandbäddsanläggningar. Det behandlade vattnet används till att förse en högtrycksångpanna för fjärrvärme med högkvalitativt vatten. För att tillgodose demineraliserat vatten under anläggningsbyggnationen försågs kunden med en mobil containeranläggning från EUROWATER.

Teknisk data

 • Flöde: 2 x 30 m³/h
 • Konduktivitet: < 0,07 µS/cm
 • Kiselsyra: < 0,01 mg/L

Anläggningstyper

 • Koagulerings- och flockningsenhet
 • Ultrafiltreringsanläggning
 • Sandfilter av typen TFB 75
 • Omvänd osmos anläggningar med automatiska CIP, 2 x RO C3-12
 • Demineraliseringsanläggning med UPCORE teknologi
 • CO2 avgasare
 • Blandbäddsanläggning av typen MBA 900 duplex
 • Aktiv kolfilter av typen AC-TFB 14 för avloppsvattenrening
 • Saltlösningstank för rening av anjonsmassa