|             |Print Print
International site

Matarvatten för fjärrvärme

Reference ID: 103891
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Fjärrvärmevatten

Eurowater har försett PGNiG med en komplett och fullt automatiserad vattenreningsanläggning. PGNiG är ett stort polskt företag inom området olja och naturgas. Anläggningen producerar matarvatten för fjärrvärme och ångpanna.

Teknisk data

Filtrering och avhärdning av vatten för vidare behandling:

 • Flöde: 20 m³/h
 • Kvarvarande hårdhet: <0.05 °dH


Vatten för fjärrvärme:

 • Flöde: 20 m³/h
 • M Alkalinitet: <0.5 mval/dm³
 • Konduktivitet: <25 µS/cm
 • Kvarvarande syre: <20 ppb

Anläggningstyper

 • Automatiska tryckfilter: 2 x TFB 14
 • Automatisk tvåkolonn avhärdningsanläggning: SMP 1802-F
 • Omvänd osmos anläggning: 2 x RO B2-24
 • Renvattentank och pumpstation för demineraliserat vatten
 • Pumpenhet för matarvatten till fjärrvärme
 • Vakuumavluftare: VD23 AISI 304