|             |Print Print
International site

Komplett produktionsanläggning av ingrediensvatten

Reference ID: 118787
Industri: Farmaceutisk industri
Användningsområde: Produkt vatten

EUROWATER har levererat och installerat ett komplett vattenreningsverk för produktion av vatten till Fertin Pharma som används för rengöring och för tillverkning av medicinskt tuggummi. 

Efter denna utökning av produktionskapaciteten kan den nya fabriken leverera 3 000 l / h renat vatten. Anläggningarna uppfyller alla nuvarande GMP (Good Manufacturing Practice) krav från USA: s livsmedels- och drogadministration (FDA) och EU. Den uppfyller även alla lagstadgade krav på yttre miljö och arbetsmiljö,  EU-maskindirektivet samt nuvarande versioner av USA Pharmacopoeia (USP) och Europeiska farmakopén (Ph. Eur).

Vattenreningsanläggningen är designad för vattenproduktion 365 dagar/år. Kemikalier för desinfektion kan enkelt tillsättas.

Utgående vattenrör från RO systemet är av ALSI 316L.. Den invändiga ytbearbetningen är bättre än Ra < 0,8 µm och svetsningen < 1,6 µm. Alla svetsar dokumenteras i en svetslogg.

Den kompakta farmaceutiska enheten (CU:PHARMA) är utrustad med vattenbesparande teknik. RO systemet är av typen RO-PLUS och har en vattenåtervinning på cirka 90% - utan att kompromissa med driftsäkerhet eller vattenkvalitet.

Teknisk data

  • Flöde: 3.000 l/h
  • Konduktivitet: <0,1 µs/cm vid 15°C
  • TOC: <500 ppb
  • CFU: <100 CFU pr. ml

Anläggningstyper

  • Tryckstegringspump
  • Avhärdningsanläggning SMP 362 med Testomat analysenhet för hårdhetsövervakning.
  • CU:PHARMA kompakt enhet som består av ett RO-PLUS system, EDI system, blandningstank, inbyggd membrantvätt enhet samt ett apparatskåp med PLC-styrning.