|             |Print Print
International site

Hesselager vattenverk - 30 m³/h

Reference ID: 077000
Industri: Vattenverk
Användningsområde: Dricksvatten

Eurowater har byggt ett modernt vattenverk på den danska ön Fyn för reduktion av metan, järn, mangan och ammonium. Kapaciteten är cirka 30 m3/h och är en helt automatisk anläggning. I anläggningen reduceras först metan genom avgasning i ett underjordiskt filter. Tre seriekopplade TFB 30 tryckfilter reducerar därefter järn, mangan och ammonium. Driften styrs från en PLC baserad kontrollpanel som är uppkopplad mot internet. Detta möjliggör att anläggningen kan styras från var som helst med internetuppkoppling.

Teknisk data

  • Flödeskapacitet: 30 m³/h

Anläggningstyper

  • Avgasningsenhet
  • Tryckfilter, 3 x TFB 30
  • Utrustning för syresättning och backspolning
  • Pumpenhet med 4 frekvensstyrda pumpar
  • Central PLC styrskåp med pekskärm och Ethernet kommunikation
  • Avfuktare