|             |Print Print
International site

Hög effektiv matarvatten produktion för Aalborg fjärrvärme

Reference ID: 105900
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Fjärrvärmevatten

Eurowater har designat och levererat en ny anläggning för tillverkning av matarvatten till fjärrvärmenätet i Aalborg, Danmark. Anläggningen är del av Aalborg Varme A/S underhållsplan. Genom att införskaffa anläggningen möjliggör den att huvudanläggningen kan stängas ner på en regelbunden basis för underhåll och samtidigt producera matarvatten. Vattenreningsanläggningen består av en UPCORE demineraliseringsenhet och en omvänd osmos enhet. RO enheten är en RO- PLUS enhet och är optimerad för en upp till 90 procentig vattenåtervinning. Detta utan att kompromissa med pålitlighet eller vattenkvalite. Det demineraliserade vattnet förvaras i en 25 m3 renvattentank som även fungerar som buffert.

Eurowater valdes som leverantör för att anläggningslösningen gav den lägsta totala ägandekostnaden (TCO) under en tidsperiod på 15 år. 

 

Teknisk data

  • Flöde: 25 m³/h
  • Konduktivitet: 10 µS/cm

Anläggningstyper

  • Avhärdningsenhet UPCORE SLC 1802-F
  • RO-PLUS omvänd osmos enhet C3-18+3
  • 25 m³ renvattentank
  • Pumpenhet
  • On-line kontroll av hårdhet