Gummibelagda sandfilter med beständighet mot havsvatten

Reference ID: 119250
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Pannvatten, Fjärrvärmevatten, Process vatten

Avedøre Power Station ägs av DONG Energy A/S och är ett kombinerat värme- och kraftverk. Kraftvärmeverket ligger i ett kustnära område söder om Köpenhamn. För att minska mängden kommunalt dricksvatten för några av processerna använder kraftvärmeverket avsaltat havsvatten. Vattnet förbehandlas genom sandfiltrering och vidare till en omvänd osmos anläggning. I omvänd osmos anläggningen produceras ett avsaltat permeat vatten. Efter anläggningen görs ytterligare en polering av RO permeatet och det renade vattnet används som matarvatten för fjärrvärmenätet. 

Befintligt sandfilter var av glasfiber. De tuffa processförhållanderna orsakade ett kraftigt slitage på kolonnerna och behövde ersättas med en ny och bättre lösning.

Lösningen var att använda helt nya sandfilter i stålmaterial. En helt komplett, sluten och certifierad gummibeläggning används på insidan av sandfilterkolonnen. Utsidan är helt korrosionsskyddad med en högkvalitativ epoxyfärg som uppfyller korrosivitetsklass C5-I. De nya filtrerna är dessutom är designade för att enkelt kunna serva anläggningen. Hela anläggningen förfabricerades och levererades som en helt komplett- samt stativmonteradlösning. 

I projektet ingick hela processen från konstruktion, tillverkning, installation till driftsättning.

Teknisk data

  • Flöde: 70 m³/h

Anläggningstyper

  • Sandfilter, 3 x TFB 35 med gummibeläggning på insidan
  • Fläkt för backspolning
  • Avskiljningstank i PP, cirka 5 m³/h
  • Rörsystem och ventiler i PP-H