|             |Print Print
International site

Framtidens vattenverk - Truelsbjerg vattenverk

Reference ID: 076400
Industri: Vattenverk
Användningsområde: Dricksvatten

Det nya vattenverket i danska Truelsbjerg har från allra första början designats med utgångspunkt att vara framtidens vattenverk. Aarhus Vand är ett av de största vattenleverantörsföretagen i Danmark. Önskemålet med vattenverket var att det uppfyller dagens vattenförsörjning samt 20-30 år framåt gällande vattenkvalité, arkitektur och drift. 

Några fakta av det nya vattenverket: 

  • Utvinningstillstånd för 2,3 miljoner m3 grundvatten per år från 8 brunnar
  • 40 000 konsumenter
  • 1200 m3 energi neutral byggnad
  • 6 slutna tryckfilter av typen TFB 135 med en kapacitet att på 400 m3/h
  • 2 renvattentankar i rostfrittstål på vardera 1000 m3

Eurowater levererade och installerade vattenreningsanläggningen och dessutom bidrog till utvecklingen av hela vattenreningssystemet. Många nya vattenreningslösningar har används som exempelvis:

  • Intelligent och prioriterad drift. Driften anpassas i enlighet med vattenförbrukning, energianvändning och råvattensammansättning.
  • Proportionell syresättning med rent syre från en syregenerator som återfinns på vattenverket
  • backspolning i tresteg
  • Konstant övertryck i renvattentankarna 

Kolla gärna på en film av projektet.