|             |Print Print
International site

Flexibel vattenreningslösning med dubbelpasserande (RO) omvänd osmos för ytbehandling

Reference ID: 094333
Industri: Ytbehandlingsindustri
Användningsområde: Sköljvatten

Eurowater har konstruerat, levererat och installerat en vattenreningslösning för en ytbehandlingsanläggning. Kunden är en underleverantör mot den kommersiella fordonsindustrin.

Omvänd osmos (DPRO) anläggningen är en dubbelpassande (eng: double pass), vilket innebär att två enheter är kopplade i serie och på så sätt produceras en extra låg konduktivitet på vattnet. Under normal drift är dom dubbelpasserande. Om däremot ett större flöde behövs så kan dom användas för parallelldrift och som två separata filter. 

Teknisk data

  • Flöde: 3 m³/h för renvatten
  • Flöde: 3 m³/h för återcirkulering

Anläggningstyper

  • Råvattenpump
  • Aktivt kolfilter av typen ACH 1801 med SE10 styrpanel
  • Avhärdningsanläggning av typen SMH 902
  • Dubbelpasserande omvänd osmos anläggning av typen DPRO B2-12/10 med SE30 styrpanel
  • Tryckfilter av typen FNSA 40 med SE20 styrpanel
  • Demineraliseringsanläggning av typen DME 361/601 med SE30 styrpanel