|             |Print Print
International site

Driftsäker avhärdningsanläggning på värmeverk

Reference ID: 078058
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Pannvatten, Fjärrvärmevatten

Eurowaters avhärdningsanläggningar är driftsäkra och tillförlitliga. Ett av många exempel på det är en avhärdningsanläggning på ett dansk värmeverk. Den var i drift i över 20 år och bytes endast ut pga. att kunden önskade en nyare modell. Enligt driftansvarig hos kund hade den kunnat vara i drift ett antal år till.  

Eurowater levererade och installerade därför en ny och volymkontrollerad avhärdningsanläggning samt ett tryckfilter. En avhärdningsanläggning motverkar kalkutfällningsproblem i t.ex. rörsystem, ångpannor och värmeväxlare. 

En stor fördel att använda en volymkontrollerad avhärdningsanläggning är att den använder hela kapaciteten innan regeneration. En volymkontrollerad anläggning kan därför vara en bra och ekonomisk lösning för en oregelbunden vattenförsörjning. Det beror på att antalet regenerationer anpassas till den rådande konsumtionsvolymen.  

Den nya avhärdningsanläggningen producerar cirka 2500 m3 per år. 

Teknisk data

  • Flöde: 2500 m³/år

Anläggningstyper

  • Avhärdningsanläggning av typen SMH 362 med SE20 styrpanel
  • Tryck tank
  • Uppehållstankar