|             |Print Print
International site

DI-vatten för förbehandling av lätta legeringshjul

Reference ID: 129778
Industri: Ytbehandlingsindustri
Användningsområde: Sköljvatten

The customer is a large European manufacturer of high-quality light alloy wheels. In order to fulfil the highest standards, proper pre-treatment plays a critical role ensuring corrosion protection, optimal adhesion to the subsequent coatings, electrical insulation and minimize surface friction and abrasion.

SILHORKO-EUROWATER has supplied the water treatment for the production of DI water for the rinse zones. Totally, there are three independent lines, delivered over a period of a few years. Each line consists of gravel filter and two parallel demineralizers for continous operation.

Kunden är en stor Europeisk tillverkare av högkvalitativa lättmetallhjul. För att uppfylla de högsta standarderna spelar korrekt förbehandling en avgörande roll som garanterar korrisionsskydd, optimal vidhäftning till efterföljande belääggningar, elektrisk isolering och minimerar ytfriktion och nötning.

SILHORKO-EUROWATER har levererat varttenbehandlingen för produktion av DI-vatten för sköljzonerna. Totalt finns det tre oberende linjer som levereras under några år, Varje linje består av grusfilter och två parallella demineralisatorer för kontinuerlig drift.

 

Teknisk data

  • Flödeshastighet: 3 x 3 m³/h
  • Konduktivitet: <5 µS/cm

Anläggningstyper

  • Grusfilter, 3 x FNSA 60 med SE20 kontrollpanel
  • Demineralisatorer, 6 x DMCE 361/601 med SE30 kontrollpanel
  • UV desinfektionsenheter
  • Ozonenhet