|             |Print Print
International site

Danmarks största och modernaste UV desinfektionsanläggning för dricksvatten

Reference ID: 074900
Industri: Vattenverk
Användningsområde: Dricksvatten

Eurowater har levererat ett stort UV desinfektionssystem till ett vattenverk i nära anslutning till den Danska huvudstaden Köpenhamn. Vattenverket producerar årligen ungefär 7 miljoner m3 vatten och förser cirka 200 000 konsumenter med rent dricksvatten. UV anläggning minimerar mikrobiell tillväxt och medför en extra säkerhet mot oönskad mikrobiell kontaminering. Risken för mikrobiell kontaminering är relativt liten utan en anläggning. Däremot kan konsekvenserna för mikrobiell kontaminering för ett stort vattenverk vara helt förödande och därför är det viktigt att minimera denna risk med exempelvis en UV anläggning. 

En hög säkerhet vid dricksvattenproduktion är helt nödvändig. Vattenverket övervakar vattenkvaliten noga och är certifierad i enlighet med standarden för livsmedelsäkerhet (ISO 22000). UV systemet är validerat i enlighet med USEPA UVDGM och certifierad för dricksvattenanvändning. 

Exponeringsvolymen av ultraviolett strålning på vattnet (UV dosen) är avgörande för hur bra desinfektionen blir på vattnet. Därför övervakas UV doseringen och justeras mot aktuellt flöde och transmittans på vattnet. 

Teknisk data

  • Flöde: 5 x 500 m³/h

Anläggningstyper

  • UV desinfektionsanläggningar, 5 x Wedeco BX 1800 (lågtryckslampor)
  • Kontinuerlig övervakning och reglering av UV-dosen mot flödet samt vattenkvaliten  (UV styrning Vario)