|             |Print Print
International site

Containerlösning för pannsten i ångpanna

Reference ID: 073943
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Pannvatten

Utfällning av pannsten påvisades i en ångpanna hos kund. Efter att en vattenanalys utförts påvisades höga halter av kiselsyra i råvattnet. Kiselsyran behövdes därför reduceras för att upprätthålla en tillförlitlig drift.

För att lösa problemen hos kund valdes två identiska produktionslinjer (2x5 m³/h) Vardera produktionslinje försågs med bl.a. påstryckfilter, aktiv kolfilter, antiscale dosering och omvänd osmos. Allting kontrolleras och styrs med en central PLC.

Installationsplatsen hade en begränsad yta för vattenreningsanläggningen. En container lösning blev därför aktuell. Containern fungerar som en extra byggnad och skyddar installationen samt utrustning. Den är utrustad med belysning, dörrar och luftkonditionering.

Teknisk data

  • Flow: 2 x 5 m³/h
  • Conductivity: < 20 µS/cm
  • Silica: < 1 mg/L

Anläggningstyper

  • Mechanical filtration units, 2 x EF5
  • Activated carbon filters, 2 x ACH 1801
  • Antiscale dosing pumps, 2 x DDA 7.5-16
  • Reverse osmosis units, 2 x B2-20
  • NaOH dosing pumps, 2 x DDA 7.5-16
  • Central PLC control cabinet