|             |Print Print
International site

Central vattenbehandlingsanläggning för matarvatten till panna, kylning och process

Reference ID: 064667
Industri:
Användningsområde: Pannvatten, Kylvatten, Process vatten

Kunden är tekniskt ledande producent av ståltråd. När det beslutades att införa nya produktionslinjer till fabriken beslutades det att bygga ett centralt vattenreningsverk.

Råvattnet levereras av ett lokalt kommunalt vattenverk. Det första behandlingssteget är nanofiltrering. Det behandlade vattnet användssom matarvatten i ett öppet och cirkulerande kylvattensystem. Nästa steg är behandling genom avhärdning.  Detta vatten används som matarvatten till en panna. Det sista steget är membranfiltrering genom en omvänd osmos enhet. det demineraliserade vattnet används i produktionsprocessen

Anläggningslösningen består utöver detta av bufferttankar, pump stationer, CIP enhet för rening av membran, ett kontrollsystem och en fjärrstyrt system för övervakning och kontroll av hela anläggningen. 

Teknisk data

Flöde

 • Nanofiltrering: 22 m³/h
 • Avhärdning: 13 m³/h
 • Demineraliserat vatten: 1,7 m³/h

Råvatten – Kommunalt grundvatten

 • Alkalinitet: 18 °dH
 • Total hårdhet: 15  °dH
 • Konductivitet: 508 μS/cm

Behandlat vatten

 • Alkalinitet: 0,5 °dH
 • Total hårdhet < 0,1 °dH
 • Konductivitet: 4 μS/cm

Anläggningstyper

 • Skyddande påsfilter, 2 x 1BF2, 50 μm
 • Doseringspumpar för avklorering av typen DDI med SE30 styrpanel
 • Doseringspumpar för antiscale av typen DDI
 • Mekaniskt filtrering AF 10x30" (5+1 μm abs)
 • Nanofiltreringsenhet NF C3-21 med CIP enhet
 • PP ackumulationstank, 12 m3
 • Automatisk tryckstation, 2 x CRE10-6 + CR10-6
 • Avhärdningsenhet SMH1202
 • Omvänd osmos enhet RO B1-6
 • PP ackumulationstank 8 m3 + Automatisk tryckstation
 • 2 x Automatiska kontrollenheter för vattenkvalié av typen EUROTROL 2D med SE30 kontrollpanel och motordriven BDV ventil (blowdown valve)
 • Lokala SE styrpaneler
 • Kontrollsystem av typen SIMATIC S7