|             |Print Print
International site

Avhärdat och demineraliserat vatten till ett cateringföretag

Reference ID: 075805
Industri: Matindustri
Användningsområde: Process vatten, Sköljvatten

Vattenreningsanläggningen är designad för två ändamål för cateringföretaget. Avhärdat vatten förser tvättmaskiner med avhärdat vatten. Dessutom förser demineraliserat vatten diskmaskinerna och vatten för matproduktion. 

Ett högkvalitativt vatten ger ett bättre tvättresultat, minskad användning av tvättmedel, lägre energiförbrukning och ett förbättrad hållbarhet på teknisk utrustning. En SMH 362-F används för att avhärda vattnet och producerar ett hårdhetsreducerat vatten på mindre än 0,1 °dH och ett flöde på cirka 6 m3/h.

För att kunna säkerställa en optimal livsmedelssäkerhet av processvattnet för livsmedelsproduktion måste vattnet demineraliseras och desinfekteras. Det innebär förbehandling, omvänd osmos (RO B1-4) och efterföljande desinfektion med UV anläggning. Det ger en konduktivitet på cirka 10 µS/cm och ett flöde på cirka 1,5 m3/h. Alla enheter är automatiskt kontrollerade och dessutom övervakas vattenkvaliteten.

Teknisk data

 • Flöde, avhärdatvatten: 6 m³/h
 • Resthårdhet: < 0,1 °dH
 • Flöde, demineraliserat vatten: 1,5 m³/h
 • Konduktivitet: 10 µS/cm

Anläggningstyper

 • Mekaniska filter
 • Aktiv kol filter ACM 61 med SE10 styrpanel
 • Duplex avhärdningsanläggning av typen SMH 362-F
 • UV disinfektion med Aquada 7
 • Omvänd osmos anläggning RO B1-4 med SE30 styrpanel
 • Uppehållstank på 2500 L med nivåvippor.
 • Distributions pump
 • UV disinfektionsanläggning av typ Aquada 4