|             |Print Print
International site

50 m³/h ultrarent vatten för kemikalieproduktion

Reference ID: 083083
Industri: Kemisk industri
Användningsområde: Pannvatten, Process vatten

Kemiföretaget begärde en extremt pålitlig och säker vattenförsörjning till sina tre produktionslinjer (3x25 m3/h) för kemikalieproduktion med ultrarent vatten. Dessutom skulle det förse en ångpanna med matarvatten. Lösningen från Eurowater var en helautomatisk och fjärrstyrd vattenreningsanläggning med över 500 komponenter som kan distans styras samt övervakas.

Vattenbehandlingen består bl.a. av en omvänd osmos (RO) anläggning med efterföljande elektroavjonisering (EDI). EDI anläggningen fungerar som ett extra poleringssteg och resultatet är en konduktivitet på mindre än 0,7 uS/cm samt en mycket låg kiselsyrahalt. EDI behandlat vatten leds därefter vidare till en 2000 m3 uppehållstank, vilket kompenserar för variationer i flöde under dygnet.

Vattenbesparingsåtgärder var av stor vikt vid val av anläggning. Därför försågs anläggningen med senaste RO-PLUS tekniken för att reducera mängden avloppsvatten vid reningsprocessen.  

Titta gärna på en kortfilm [5:23] om projektet. Tryck på länk.

 

 

Teknisk data

  • Flöde: 3 x 25 m³/h
  • Konduktivitet: < 0,7 uS/cm
  • Kiselsyra: < 0,015 ppm

Anläggningstyper

  • Antiscale dosering
  • Double-pass omvänd osmos enheter, 3 x DPRO-PLUS C4-28/20+4
  • Fullt automatiserad CIP enhet
  • EDI enheter, 3 x 5-5000e
  • PLC kontrollsystem med 4 redundanta S7-400H CPUs
  • SCADA med visualisering och övervakning via iFIX skärmar