|             |Print Print
International site

5,6 m3/h matarvatten till en högtrycksångpanna på ett kraftvärmeverk

Reference ID: 042438
Industri: Värme och kraft anläggningar
Användningsområde: Pannvatten

En stativmonterad vattenreningsanläggning från EUROWATER ger kunden en driftsäker och tillförlitlig reningslösning. Anläggningen levereras fabriksfärdig med ett internt rörsystem och elsystem. Den är också tryck- och prestandatestad på fabrik. Den aktuella anläggningen monterades på två varmgalvaniserade stativ för en snabb och enkel transport. Väl på plats monterades de två stativen snabbt ihop till en vattenreningsanläggning för produktion av högkvalitativt matarvatten för en högtrycksångpanna.

Halogenfria kablar var ett av kundens krav. Stativdimensionerna (2800x2200 mm och 2200x2200 mm) håller måtten för transport på en lastbil.

Teknisk data

 • Total flöde EDI: 5,6 m³/h
 • Konduktivitet: <0,2 μS/cm
 • Kiselsyra (SiO2): <20 ppb

Anläggningstyper

 • Scavenger typ SCMH 902 inkl. värmeväxlare för matarvatten och ytterligare värmning för regenereringsvatten
 • Avhärdningsenhet av typen SMH 602
 • Aktivt kolfilter av typen ACH 1801 för reduktion av fritt klor
 • Omvänd osmos enheter, 2 x RO 02-12 CRI 5-29 x 2
 • Elektroavjoniseringsenhet av typen EDI 1-2800 x 2
 • Styrskåp
 • Reningsenhet för RO och EDI enheter
 • Trycksättningssystem