|             |Print Print
International site

Återvinning av backspolvatten genom sandbädd på vattenverk

Reference ID: 064290
Industri: Vattenverk
Användningsområde: Dricksvatten

På grund av ökade dräneringsavgifter beslutade det privata vattenverket att undersöka en mer ekonomisk lösning än att spola sköljvatten direkt till avlopp. Vattenverket producerar cirka 60 m3 dricksvatten per timme, vilket kräver en stor mängd vatten för backspolning. En beräkning av aktuella driftförhållanden visade sig att investera i en vattenreningsanläggning för backspolningsvatten skulle återbetala sig på endast ett par fåtal år. Lösningen för rening av backspolningsvatten innefattade en separat tryckfilteranläggning samt en UV anläggning för att förhindra tillväxt av mikroorganismer i sedimenteringstanken. Resultatet av anläggningen blev att allt sköljvatten återvinns och att vattenverket inte behöver betala några dräneringsavgifter alls. Konsekvensen blev bara att sedimenteringstanken måste tömmas en eller två gånger per år. Utöver detta är anläggningen helt sluten, vilket har medfört att råvattenkonsumtionen har minskat.

Teknisk data

Flöde (primär och sekundärfilter): 10 m³/h

Anläggningstyper

  • Tryckfilter av typen TFB 30
  • UV desinfektionsanläggning av typen A41