|             |Print Print
International site

Användningsområde

Produkt

Industri

EUROWATER referenser:

 

Här hittar du ett brett urval av EUROWATER projekt och anläggningar tillsammans med massor av bilder samt beskrivningar. 

Bli gärna inspirerad hur designen är utformad på anläggningarna, hur de teknisk fungerar samt vilken driftmiljö de verkar i.

Kontakta gärna EUROWATER om du har några frågor.

> Tryck här för att få kontaktuppgifter till EUROWATER.

Återställa
 • ID: 118787

  Komplett produktionsanläggning av ingredients vatten

  EUROWATER har levererat och installerat ett komplett vattenreningsverk för produktion av renat vatten till företaget Fertin Pharma och används för rengöring och för tillverkning av medicinskt tuggummi. 

 • ID: 113075

  Plug-and-play vattenbehandling (WTP-F) för ett kraftverk

  EUROWATER har levererat en vattenreningsanläggning till Tilbury Green Power (TGP) projektet i Storbritannien. Projektet syftar till att producera 40 MW elektricitet av biomassa och avfall. Anläggningen är en sann Plug-and-Play lösning.

 • ID: 106250

  Kort leveranstid för matarvattenlösning till högtrycksångpanna

  EUROWATER har levererat en komplett och tillförlitlig vattenreningsanläggning till Nordic Sugars fabriker. Anläggningen levererar hög kvalitativt matarvatten till två ångpannor. Ångpannorna har vardera ett drifttryck på 60 bar och ångan förser hela fabriken med ström. Utöver detta blandas vattnet med en ammoniak lösning i 4 pannor (2x16 bar och 2x6...
 • ID: 120555

  Vattenbehandling för sockerproduktion

  EUROWATER har levererat en vattenbehandlingsanläggning till en sockerfabrik i Ukraina. Den gamla socker anläggningen rekonstruerades genom att uppdatera den befintliga ångturbinen till en ny.  En komplett lösning levererades för produktion av ett ultrarent vatten till ångturbinen. Råvatten är grundvatten från 3 brunnar. Råvattnet har följande behan...
 • ID: 116161

  Järnreduktion, avhärdning och membranfiltrering inom matindustrin

  Kundens dubblade sin produktionskapacitet och behövde därför utöka befintlig vattenrening.  EUROWATER installerade därför två järnfilter och en avhärdningsläggning för behandling av nominella flöden upp till 100 m³/h.

 • ID: 103891

  Matarvatten för fjärrvärme

  Eurowater har försett PGNiG med en komplett och fullt automatiserad vattenreningsanläggning. PGNiG är ett polskt företag inom området olja och naturgas. Anläggningen producerar matarvatten för fjärrvärme och ångpanna.

 • ID: 096414

  Nyckelfärdig lösning för avhärdat och demineraliserat vatten för sjukhus

  EUROWATER har designat och levererat en komplett och nyckelfärdig stativmonterad vattenreningsanläggning till det nya universitetssjukhuset i Århus. Det innebar ett helhetsansvar för leverans, installation, instrumentation, rördragning, styrning och dokumentation. All intern el- och rördragning, kvalitetstestning, trycktestning och prestandakontrol...
 • ID: 094333

  Flexibel vattenreningslösning med dubbelpasserande (RO) omvänd osmos för ytbehandling

  Eurowater har konstruerat, levererat och installerat en vattenreningslösning för en ytbehandlingsanläggning. Kunden är en underleverantör mot den kommersiella fordonsindustrin.   Omvänd osmos (DPRO) anläggningen är en dubbelpassande (eng: double pass), vilket innebär att två enheter är kopplade i serie och på så sätt produceras en extra låg kondukt...
 • ID: 104900

  Optimering av vatten- och energikonsumtion på befintlig RO anläggning på voestalpine Polynorm B.V.

  Voestalpine Polynorm B.V. är en av Västeuropas största leverantörer av komponenter och system till bilindustrin samt andra industriella applikationer.  Företaget valde att uppdatera sin befintliga vattenreningsanläggning. Det berodde på att en ökad produktion skapade ett ökat behov av demineraliserat vatten till sköljbaden. Kraven för den nya anläg...
 • ID: 105900

  Hög effektiv matarvatten produktion för Aalborg fjärrvärme

  Eurowater har designat och levererat en ny anläggning för tillverkning av matarvatten till fjärrvärmenätet i Aalborg, Danmark. Anläggningen är del av Aalborg Varme A/S underhållsplan. Genom att införskaffa anläggningen möjliggör den att huvudanläggningen kan stängas ner på en regelbunden basis för underhåll och samtidigt producera matarvatten. Vatt...
 • ID: 107643

  Vattenbesparing inom matproduktion med RO-PLUS teknik

  Ett ledande näringsföretag har uppgraderat sin 19-åriga omvänd osmos enhet med den vattenbesparande lösningen RO-PLUS.

 • ID: 077340

  Vattenbehandling för Olympiska vinterspelen i Sochi

  EUROWATER har levererat vattenbehandling för olympiska vinterspelen i Sochi (2014). Vattenbehandlingen säkerställde en snabb skridskoåkning och medförde att isen var helt fri från partiklar, bubblor och salt.

 • ID: 095103

  Kemikaliefritt matarvatten för kraftverk

  Renosyd I/S är en avfallförbränningsanläggning och ett kraftverk i Skanderborg (Danmark). Företaget har bytt ut existerande anläggning för matarvatten mot en ny Eurowater anläggning. Den rådande natriumhydroxid (lut) doseringen ersattes med en membranavgasare för reduktion av koldioxid. Det ger en säkrare hantering och minimerar risker med frätande...
 • ID: 083200

  Vattenbehandling för ett mejeri

  Vattenreningsanläggningen förser vatten till produktion av mejeri- och dryckesprodukter. Förändringar i det kommunala dricksvattnet krävde åtgärder att reducera hårdheten och därför installerades en avhärdningsanläggning.

 • ID: 093598

  Modernisering av avhärdningsanläggning för vatten till bryggeri

  EUROWATER har bytt ut ett slitet regenereringssystem på en befintlig avhärdningsanläggning. Det nya systemet är ett modernt och automatiserat system. Det nya pneumatiska ventilsystemet medför en hög driftsäkerhet och betydande kostnadsbesparingar över tid.

 • ID: 090000

  Vatten- och energieffektiv vattenrening för ett stort sjukhus

  Efter att uppdaterat sin befintliga vattenanläggning har detta sjukhus gjort stora ekonomiska besparingar. Det innefattar exempelvis besparingar som en konsekvens av reducerad vatten- salt- och energikonsumtion. I jämförelse med den äldre anläggningen reduceras vattenkonsumtionen med ungefär 10000 m3 per år. Ett sjukhus kräver en tillförlitlig och ...
 • ID: 076042

  Vattenbehandling för Facebooks serverhall i Luleå

  Eurowater AB är leverantör av en energieffektiv vattenreningsanläggning till Facebooks serverhall i Luleå. Flödeskapaciteten för anläggningen är cirka 3x9 m3/h och det demineraliserade vattnet används för luftbefuktning. Vattenanläggningen producerar en kvalitet på cirka 5 mS/cm.

 • ID: 075805

  Avhärdat och demineraliserat vatten till ett cateringföretag

  Vattenreningsanläggningen är designad för två ändamål för cateringföretaget. Avhärdat vatten förser tvättmaskiner med avhärdat vatten. Dessutom förser demineraliserat vatten diskmaskinerna och vatten för matproduktion. 
 • ID: 083184

  Vattenbehandling för ett Arla Food/Molvest group mejeri i Ryssland

  Svensk-Danska kooperativet Arla Foods har upprättat ett samarbete med Rysslands tredje största mejeri Molvest group. Eurowaters anläggningar förser vatten till ostproduktionen, dricksvatten och för rengöringsändamål. Vattenanläggningen reducerar järn och mangan genom två parallella tryckfilter av typen TFB 50. Vattnet transporteras vidare till stor...
 • ID: 068500

  Demineraliserat vatten till bryggeri med RO-PLUS teknik för minimal vatten- och energikonsumtion

  För att minimera vatten- och energiproduktionen valde Harboe bryggeri att uppgradera sin befintliga vattenreningsanläggning. Uppgraderingen innebar bland annat en uppgradering till en omvänd osmos anläggning av typen RO PLUS. RO-PLUS är en serie anläggningar som producerar extra hög permeat återvinning. Under normala driftförhållanden producerar en...
 • ID: 078058

  Driftsäker avhärdningsanläggning på värmeverk

  Eurowaters avhärdningsanläggningar är driftsäkra och tillförlitliga. Ett av många exempel på det är en avhärdningsanläggning på ett dansk värmeverk. Den var i drift i över 20 år och bytes endast ut pga. att kunden önskade en nyare modell. Enligt driftansvarig hos kund hade den kunnat vara i drift ett antal år till.   Eurowater levererade och instal...
 • ID: 076636

  Permeat avhärdningslösning för ett matarvatten till panna

  Vattenkällan till anläggningen är ett dricksvattenrenat flodvatten. Det behandlade vattnet är matarvatten till en panna för kraftvärmeproduktion.

 • ID: 070704

  Kompakt omvänd osmos anläggning med hög återvinningsgrad och låg energikonsumtion

  Kunden hade köpt ånga av ett närliggande företag ett antal år och funderar på att investera i en egen produktion av ånga. I samråd med tillverkan av ångpannan bestämdes det att kunden behövde 20 m3 av högkvalitativt och behandlat vatten per timme. Kvaliteten behövde vara under 20 µS/cm.

   

 • ID: 066018

  Omvänd osmos enhet i 40 fots container för produktion av demineraliserat vatten

  Two reverse osmosis units are producing each 25 m³/h. All units as well as electrical cabinets are built up redundant inside a 40 feet container. The main flow goes to a chemical company where water is being used for process applications. A second flow of demineralized water goes through a duplex softener to take away the residual hardness before i...
 • ID: 064667

  Central vattenbehandlingsanläggning för matarvatten till panna, kylning och process

  Kunden är tekniskt ledande producent av ståltråd. När det beslutades att införa nya produktionslinjer till fabriken beslutades det att bygga ett centralt vattenreningsverk.

 • ID: 056948

  Vattenbehandling för ett tidningstryckeri

  I ett tryckeri i Bratislava har EUROWATER installerat ett centralt vattenreningsverk för att tillgodose olika behov av behandlat vatten. Fördelarna är många som exempelvis låga driftskostnader och en hög driftsäkerhet.

 • ID: 043124

  Plug-and-play pannvatten för kraftverk

  Ett stativmonterat vattenreningssystem för pannvatten kan minska installationstid och arbete hos kund väsentligt. Intern el- och rördragning är redan utförd samt anläggningen är förtestad i sin helhet innan leverans. 

 • ID: 045228

  Matarvatten för högtrycksångpanna på kraftverk

  EUROWATERs stativmonterade vattenreningssystem är enkla att hantera och kräver minimalt med installationstid hos kund. Innan leverans förtestas stativmonterade anläggningar och levereras med redan utförd intern el- och rördragning för att minimera eventuell ställtid. 

 • ID: 006300

  Matarvatten för värme- och kraftverk

  Energi Randers produktion A/S är ett kombinerat kraft- och värmeverk för produktion av energi och fjärrvärme. Eurowater kontaktades för att uppdatera befintlig anläggning till en ny och modern anläggning. Resultatet av den nya anläggningen blev ett högkvalitativt matarvatten för produktion av elektricitet och fjärrvärme till konkurrenskraftiga pris...
 • ID: 042438

  5,6 m3/h matarvatten till en högtrycksångpanna på ett kraftvärmeverk

  En stativmonterad vattenreningsanläggning från EUROWATER ger kunden en driftsäker och tillförlitlig reningslösning. Anläggningen levereras fabriksfärdig med ett internt rörsystem och elsystem. Den är också tryck- och prestandatestad på fabrik. Den aktuella anläggningen monterades på två varmgalvaniserade stativ för en snabb och enkel transport. Väl...
 • ID: 115496

  Vattenbehandling för hygenisk tvätt av textiler

  EUROWATER har designat, producerat, levererat och installerat en komplett vattenreningsanläggning för produktion av tvättvatten till textiltvätt och även till ett matarvatten till en panna.

 • ID: 103450

  DPRO (Double Pass RO) i rostfritt stål för kosmetikaföretag

  Eurowater har designat, byggt och installerat en fullt automatiserad vattenreningsanläggning för produktion av kosmetika. Kunden är en av världens största tillverkare av kosmetika.
 • ID: 079575

  Demineraliserat kylvatten för en gropugn

  EUROWATER har designat och levererat en komplett vattenbehandlingsanläggning för produktion av demineraliserat kylvatten till en gropugn, som används i en återvinningsprocess för koppar.