|             |Print Print
International site

Användningsområde

Produkt

Industri

EUROWATER referenser:

 

Här hittar du ett brett urval av EUROWATER projekt och anläggningar tillsammans med massor av bilder samt beskrivningar. 

Bli gärna inspirerad hur designen är utformad på anläggningarna, hur de teknisk fungerar samt vilken driftmiljö de verkar i.

Kontakta gärna EUROWATER om du har några frågor.

> Tryck här för att få kontaktuppgifter till EUROWATER.

Återställa
 • ID: 133463

  Jonbytarenhet i container

  Vattnet är förorenat med tungmetaller från ett stort rengöringsprojekt för tågtunnlar och det var avgörande att förhindra att det föroreade vattnet hamnade i en närliggande bäck. Lösningen inkluderar mekaniska filtrering och elektivt jonbyte. Lösningen är mobil och består av sju containrar.

 • ID: 129700

  Ingredient water for ice cream production

  Rud är det ledande glassföretaget i Ukraina, och deras produkter är exporterade till en hel del Europeiska länder. Företaget strävar efter att kontinuerligt förbättra miljön i produktionen, där användningen av vattnet är en viktig del. Rud behövde vattenbehandlingen för produktionsvatten för glassproduktionen samt vatten för sköljning och utskju...
 • ID: 118787

  Komplett produktionsanläggning av ingrediensvatten

  EUROWATER har levererat och installerat ett komplett vattenreningsverk för produktion av vatten till Fertin Pharma som används för rengöring och för tillverkning av medicinskt tuggummi. 

 • ID: 113075

  Plug-and-play vattenbehandling (WTP-F) för ett kraftverk

  EUROWATER har levererat en vattenreningsanläggning till Tilbury Green Power (TGP) projektet i Storbritannien. Projektet syftar till att producera 40 MW elektricitet av biomassa och avfall. Anläggningen är en sann Plug-and-Play lösning.

 • ID: 089265

  Handrup Bakker vattenverk

  Eurowater har levererat en komplett vattenreningsanläggning till detta fina vattenverk. Det arkitektritade vattenverket konstruerades och byggdes för att uppfylla kraven i det lokala områdets utvecklingsplan. Dessutom är det byggt med hänseende av miljön och den unika omgivningen. 
 • ID: 106250

  Kort leveranstid för matarvattenlösning till högtrycksångpanna

  EUROWATER har levererat en komplett och tillförlitlig vattenreningsanläggning till Nordic Sugars fabriker. Anläggningen levererar hög kvalitativt matarvatten till två ångpannor. Ångpannorna har vardera ett drifttryck på 60 bar och ångan förser hela fabriken med ström. Utöver detta blandas vattnet med en ammoniak lösning i 4 pannor (2x16 bar och 2x6...
 • ID: 109980

  Vattenrening för en kombicykel gas turbin

  EUROWATER har levererat vattenbehandling till Polens störst kombicykel gas turbin för produktion av 400 MVe och 240 MWt. Den återfinns i staden Stalowa Wola. Projektet är ett av de första stora CCGT-gaseldade kraftprojektet i Polen och en del av Polens drivkraft för att minska kolanvändningen vid  elproduktion. Vattenreningsanläggningen är de...
 • ID: 115000

  Kemikaliefritt matarvatten för kraftverk

  Energie Steiermark kraftverk i Graz har ersatt deras befintliga vattenbehandlingsanläggning för produktion av matarvatten. En av deras önskemål var att undvika kemikalier under reningsprocessen. Lösningen var att använda en dubbelpasserande omvänd osmos anläggning (DPRO), följt av en membranavgasare och en elektroavjoniseringsenhet (EDI) från EUROW...
 • ID: 119837

  UPCORE demineraliseringsanläggning för pannhus och gelatinproduktion

  En gelatinproducent som tillhör Weishardt-gruppen har ersatt sin vattenbehandling i pannhuset med ett vattenreningsverk från EUROWATER. 

 • ID: 096000

  Ett högteknologiskt vattenverk med online mätning av vattenkvalité

  Proportionell syresättning med rent syre från en syregenerator. Proportionell syresättning med rent syre från en syregenerator. EUROWATER has levererat maskindelen till detta ultramoderna vattenverket. Vattenverket har den nyaste teknolgin för online mätning, oxidation och tryckfiltrering. Detta för att försäkra en hög tillförlitlighet till försörj...
 • ID: 119250

  Gummibelagda sandfilter med beständighet mot havsvatten

  Eurowater levererade en ny tryckfilterlösning till ett kombinerad värme- och kraftverk. Avedøre kraftvärmeverk ligger söder om köpenhamn och ägs av DONG Energy A/S. Kraftvärmeverket använder sig av avsaltat vatten som matarvatten . I förbehandlingssteget innan avsaltningsanläggningen återfinns sandfiltet.

 • ID: 120555

  Vattenbehandling för sockerproduktion

  EUROWATER har levererat en vattenbehandlingsanläggning till en sockerfabrik i Ukraina. Den gamla socker anläggningen rekonstruerades genom att uppdatera den befintliga ångturbinen till en ny.  En komplett lösning levererades för produktion av ett ultrarent vatten till ångturbinen. Råvatten är grundvatten från 3 brunnar. Råvattnet har följande beha...
 • ID: 119289

  Vatten för högtryckspannor med ångturbin

  EC Gliwice är den strategiska, lokala leverantören av fjärrvärme för industri- och offentliga byggnader med en produktionskapacitet på 67 MWt (MegaWatts thermal). Under 2016 utvidgade SFW Energia sin värmeanläggning för kraftgenereringsmodulen. Vid installationen av ångturbinen upptäcktes ett behov att använda ett vatten som uppfyller standarder...
 • ID: 114300

  Vattenbesparande vattenreningsverk för pannhus

  Konstruktion, tillverkning, leverans och installation av vattenreningsverk för pannmatningsvatten. Kunden är ett välkänt företag inom plastindustrin.

 • ID: 116161

  Järnreduktion, avhärdning och membranfiltrering inom matindustrin

  Kundens dubblade sin produktionskapacitet och behövde därför utöka befintlig vattenrening.  EUROWATER installerade därför två järnfilter och en avhärdningsläggning för behandling av nominella flöden upp till 100 m³/h.

 • ID: 103891

  Matarvatten för fjärrvärme

  Eurowater har försett PGNiG med en komplett och fullt automatiserad vattenreningsanläggning. PGNiG är ett polskt företag inom området olja och naturgas. Anläggningen producerar matarvatten för fjärrvärme och ångpanna.

 • ID: 095500

  Renvattentankar i rostfritt stål

  Renvattentankarna är producerade i rostfritt stål (AISI 316L). Tankarna är cylindriska, horisontella och fristående i byggnaden. Renvattentankarna är utvecklade för maximal hygienisk säkerhet och har en mängd fördelar jämfört med renvattentankar i betong eller underjord:
 • ID: 096414

  Nyckelfärdig lösning för avhärdat och demineraliserat vatten för sjukhus

  EUROWATER har designat och levererat en komplett och nyckelfärdig stativmonterad vattenreningsanläggning till det nya universitetssjukhuset i Århus. Det innebar ett helhetsansvar för leverans, installation, instrumentation, rördragning, styrning och dokumentation. All intern el- och rördragning, kvalitetstestning, trycktestning och prestandakontrol...
 • ID: 104900

  Optimering av vatten- och energikonsumtion på befintlig RO anläggning på voestalpine Polynorm B.V.

  Voestalpine Polynorm B.V. är en av Västeuropas största leverantörer av komponenter och system till bilindustrin samt andra industriella applikationer.  Företaget valde att uppdatera sin befintliga vattenreningsanläggning. Det berodde på att en ökad produktion skapade ett ökat behov av demineraliserat vatten till sköljbaden. Kraven för den nya anläg...
 • ID: 094333

  Flexibel vattenreningslösning med dubbelpasserande (RO) omvänd osmos för ytbehandling

  Eurowater har konstruerat, levererat och installerat en vattenreningslösning för en ytbehandlingsanläggning. Kunden är en underleverantör mot den kommersiella fordonsindustrin.   Omvänd osmos (DPRO) anläggningen är en dubbelpassande (eng: double pass), vilket innebär att två enheter är kopplade i serie och på så sätt produceras en extra låg kondu...
 • ID: 105900

  Hög effektiv matarvatten produktion för Aalborg fjärrvärme

  Eurowater har designat och levererat en ny anläggning för tillverkning av matarvatten till fjärrvärmenätet i Aalborg, Danmark. Anläggningen är del av Aalborg Varme A/S underhållsplan. Genom att införskaffa anläggningen möjliggör den att huvudanläggningen kan stängas ner på en regelbunden basis för underhåll och samtidigt producera matarvatten. Vatt...
 • ID: 106000

  Vattenbesparing i Arla mejeri

  Ny vattenbesparande teknik från Eurowater har minskat vatten till avlopp med mer än 75% till fördel för både mejereiets konkurrenskraft och miljön.  När det danska Arla-mejeriet behövde förändra och modernisera sitt befintliga vattenreningsverk spelade en hållbar mejeriproduktion en viktig roll. Därför var vattenbesparingarna i högt fokus och va...
 • ID: 107643

  Vattenbesparing inom matproduktion med RO-PLUS teknik

  Ett ledande näringsföretag har uppgraderat sin 19-åriga omvänd osmos enhet med den vattenbesparande lösningen RO-PLUS.

 • ID: 105050

  Redundant omvänd osmos, RO, hos ölbryggeri

  Två omvända osmosenheter procucerar vardera 30 m³/h för produktion av öl. En automatisk blandningsomgång över omvänd osmos säkerställer att den perfekta hårdheten uppnås i det producerade vattnet.

   

 • ID: 077340

  Vattenbehandling för Olympiska vinterspelen i Sochi

  EUROWATER har levererat vattenbehandling för olympiska vinterspelen i Sochi (2014). Vattenbehandlingen säkerställde en snabb skridskoåkning och medförde att isen var helt fri från partiklar, bubblor och salt.

 • ID: 088700

  Vattenrening till ångturbiner på Kyndby kraftverk

  Kyndby kraftverk ägs av DONG Energy och förser hela Själland med energi vid akuta situationer samt toppbelastningar. Ett högkvalitativt demineraliserat vatten till ångturbinen är helt avgörande för att skapa en driftsäker och tillförlitlig energiproduktion.

   

 • ID: 094955

  NOWE vattenverk - 2 x 40 m³/h

  Eurowater designade, tillverkade och levererade en vattenreningsanläggning till NOWE vattenverk. Detta vattenverk återfinns i Krośniewice i mitten av polen. Vattenanläggningen består av fyra automatiska och parallella tryckfilter av typen TFB 40 med tillhörande rörsystem i rostfritt stål.

 • ID: 095103

  Kemikaliefritt matarvatten för kraftverk

  Renosyd I/S är en avfallförbränningsanläggning och ett kraftverk i Skanderborg (Danmark). Företaget har bytt ut existerande anläggning för matarvatten mot en ny Eurowater anläggning. Den rådande natriumhydroxid (lut) doseringen ersattes med en membranavgasare för reduktion av koldioxid. Det ger en säkrare hantering och minimerar risker med frätande...
 • ID: 094646

  Processvattem för fjärrvärmenät BTB Schöneweide

  SILHORKO-EUROWATER har levererat en kompakt enhet typ CU:RO för BTB Schöneweide i Tyskland.

  I det kompakta systemet, bestående av en rammonterad duplexmjukgöring och en omvänd osmos, mjukas vattnet från en brunn ut, avmineras och matas därefter in i en nätverksutvidgningstank. Natriumhydroxidlösning tillsätts för att kontrollera PH.

   

 • ID: 083200

  Vattenbehandling för ett mejeri

  Vattenreningsanläggningen förser vatten till produktion av mejeri- och dryckesprodukter. Förändringar i det kommunala dricksvattnet krävde åtgärder att reducera hårdheten och därför installerades en avhärdningsanläggning.

 • ID: 090190

  Rökgaskondensatrening på en avfallsförbränningsanläggning

  Rökgaskondensatet från en avfallsförbränningsanläggning är renat med hjälp av vattenreningsteknik från EUROWATER. Vattenreningsanläggningen är designad för ett flöde på 3,3 m³/h.

 • ID: 093069

  Vattenanläggning för järnreduktion på minkfarm

  Det påvisades höga järnhalter i ett brunnsvatten från en mink farm i centrala delarna av Ukraina. För att upprätthålla goda tillväxtförhållanden och hög päls kvalité hos djuren var det nödvändigt att reducera halten järn. För att reducera järn i brunnsvattnet valdes två parallella tryckfilter av typen NSB 200, SE20 styrpanel och UV desinfektion.

 • ID: 093598

  Modernisering av avhärdningsanläggning för vatten till bryggeri

  EUROWATER har bytt ut ett slitet regenereringssystem på en befintlig avhärdningsanläggning. Det nya systemet är ett modernt och automatiserat system. Det nya pneumatiska ventilsystemet medför en hög driftsäkerhet och betydande kostnadsbesparingar över tid.

 • ID: 076400

  Framtidens vattenverk - Truelsbjerg vattenverk

  Det nya vattenverket i danska Truelsbjerg har från allra första början designats med utgångspunkt att vara framtidens vattenverk. Aarhus Vand är ett av de största vattenleverantörsföretagen i Danmark. Önskemålet med vattenverket var att det uppfyller dagens vattenförsörjning samt 20-30 år framåt gällande vattenkvalité, arkitektur och drift. Eurowat...
 • ID: 090000

  Vatten- och energieffektiv vattenrening för ett stort sjukhus

  Efter att uppdaterat sin befintliga vattenanläggning har detta sjukhus gjort stora ekonomiska besparingar. Det innefattar exempelvis besparingar som en konsekvens av reducerad vatten- salt- och energikonsumtion. I jämförelse med den äldre anläggningen reduceras vattenkonsumtionen med ungefär 10000 m3 per år. Ett sjukhus kräver en tillförlitlig och ...
 • ID: 083083

  50 m³/h ultrarent vatten för kemikalieproduktion

  Kemiföretaget begärde en extremt pålitlig och säker vattenförsörjning till sina tre produktionslinjer (3x25 m3/h) för kemikalieproduktion med ultrarent vatten. Dessutom skulle det förse en ångpanna med matarvatten. Lösningen från Eurowater var en helautomatisk och fjärrstyrd vattenreningsanläggning med omvänd osmos, EDI och en 2000 m3 uppehållstank...
 • ID: 077000

  Hesselager vattenverk - 30 m³/h

  Eurowater har byggt ett modernt vattenverk på den danska ön Fyn för reduktion av metan, järn, mangan och ammonium. Kapaciteten är cirka 30 m3/h och är en helt automatisk anläggning. I anläggningen reduceras först metan genom avgasning i ett underjordiskt filter. Tre seriekopplade TFB 30 tryckfilter reducerar därefter järn, mangan och ammonium. Drif...
 • ID: 076042

  Vattenbehandling för Facebooks serverhall i Luleå

  Eurowater AB är leverantör av en energieffektiv vattenreningsanläggning till Facebooks serverhall i Luleå. Flödeskapaciteten för anläggningen är cirka 3x9 m3/h och det demineraliserade vattnet används för luftbefuktning. Vattenanläggningen producerar en kvalitet på cirka 5 mS/cm.

 • ID: 075805

  Avhärdat och demineraliserat vatten till ett cateringföretag

  Vattenreningsanläggningen är designad för två ändamål för cateringföretaget. Avhärdat vatten förser tvättmaskiner med avhärdat vatten. Dessutom förser demineraliserat vatten diskmaskinerna och vatten för matproduktion. 
 • ID: 071558

  Vattenverk med flödeskapacitet på 500 m³/h

  Eurowater har designat, tillverkat, levererat en komplett vattenreningsanläggning till ett vattenverk i nordöstra Polen. Vattenverket ligger närmare bestämt i en mindre stad som heter Wyszków och har en flödeskapacitet på cirka 500 m³/h.

 • ID: 076399

  Arkitektritat vattenverk

  På landsbygden strax utanför Århus i Danmark hittar du detta eleganta och arkitektritade vattenverket. Vattenverket har två separata tryckfilterlinjer som delar backspolningsutrustning. Vattenverket är stilfullt utformat, samtidigt som en stor omsorg har vidtagits för att säkerställa en användarvänlig tillgång till den tekniska installationen av hä...
 • ID: 089999

  Demineraliserat kylvatten för alu-gjutning

  Alu-duckguss levererar bearbetade och förmonterade aluminimukomponenter och de bearbetar cirka 5000 ton aluminium årligen. För sin högkvalitativa gjutning av aluminium behöver de demineraliserat vatten för utspädning av kylmedel. Att använda demineraliserat vatten jämfört med stadsvatten är mer ekonomiskt - användningen av kylmedel reduceras, fö...
 • ID: 083184

  Vattenbehandling för ett Arla Food/Molvest group mejeri i Ryssland

  Svensk-Danska kooperativet Arla Foods har upprättat ett samarbete med Rysslands tredje största mejeri Molvest group. Eurowaters anläggningar förser vatten till ostproduktionen, dricksvatten och för rengöringsändamål. Vattenanläggningen reducerar järn och mangan genom två parallella tryckfilter av typen TFB 50. Vattnet transporteras vidare till stor...
 • ID: 079932

  Vattenverk som förser 80 konsumenter med dricksvatten

  Skræm vattenverk producerar dricksvatten för cirka 80 konsumenter i norra delen av Jylland. Två tryckfilter, TFB 20, reducerar vattnets innehåll av järn- och mangan och kapaciteten är cirka 20 m³/h. Eurowater har haft en anläggning på vattenverket sedan 1969. För en tid sedan valde Skræm vattenverk att uppdatera sin anläggning och återigen konta...
 • ID: 078000

  Vattenrening till GoBiGas projektet för produktion av biogas

  Denna vattenreningsanläggning är huvudsakligen utformad för produktion av ultrarent matarvatten för en högtrycksångpanna. Anläggningen levererades till Göteborg Energi AB för GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification) projektet etapp 1. GoBiGas är Göteborg energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från Skogsbr...
 • ID: 089136

  Kylvattenbehandling installerad i 8 fots container

  SILHORKO-EUROWATER has delivered cooling water treatment for a chemical company in Russia, the company chose a plug-and-play 8-foot container installation for the water treatment.  Water from a well is filtered through a protective filter and subsequently softened. Automatic operation is ensured by the SE20 control panel, which communicates with...
 • ID: 073943

  Containerlösning för pannsten i ångpanna

  En hög halt kiselsyra i råvattnet resulterade i pannsten i en ångpanna. Baserat på vattenanalysen valdes en lämplig vattenbehandlingslösning bestående av bl.a. omvänd osmos och antiscale dosering som förbehandling. För att optimal tillförlitlighet i vattenförsörjningen valdes två parallella vattenreningslinjer som vardera producerar 5 m³/h.

 • ID: 074900

  Danmarks största och modernaste UV desinfektionsanläggning för dricksvatten

  Eurowater har levererat ett stort UV desinfektionssystem till ett vattenverk i nära anslutning till den Danska huvudstaden Köpenhamn. Vattenverket producerar årligen ungefär 7 miljoner m3 vatten och förser cirka 200 000 konsumenter med rent dricksvatten. UV anläggning minimerar mikrobiell tillväxt och medför en extra säkerhet mot oönskad mikrobiell...
 • ID: 078058

  Driftsäker avhärdningsanläggning på värmeverk

  Eurowaters avhärdningsanläggningar är driftsäkra och tillförlitliga. Ett av många exempel på det är en avhärdningsanläggning på ett dansk värmeverk. Den var i drift i över 20 år och bytes endast ut pga. att kunden önskade en nyare modell. Enligt driftansvarig hos kund hade den kunnat vara i drift ett antal år till.   Eurowater levererade och insta...
 • ID: 076636

  Permeat avhärdningslösning för ett matarvatten till panna

  Vattenkällan till anläggningen är ett dricksvattenrenat flodvatten. Det behandlade vattnet är matarvatten till en panna för kraftvärmeproduktion.

 • ID: 068700

  Demineraliserat processvatten för bioenergianläggning

  biomass fired combined heat and power plant GBE- Gocher Bioenergie GmbH by the city Goch in Germany supplies climate friendly power for 11.000 households, and process steam for the company Nähr-Engel per year. It is fueled by natural wood, and 17 ton goes in to the combustion every hour.   Den biomassa som avfyras kombinerad värme och kraftverk ...
 • ID: 074024

  Vattenbehandling för V&S Absolute Spirits

  SILHORKO-EUROWATER har levererat ett vattenreningsverk för V&S Absolute i Polen. Anläggningen består av varmvattensaniserbara aktiverade kolfilter och rörsystem i rostfritt stål och två omvända omsoser (RO) enheter placerade på samma ram. Genom RO degineraliseras vattnet utan användning av saltsyra och natriumhydroxid.

   

 • ID: 068500

  Demineraliserat vatten till bryggeri med RO-PLUS teknik för minimal vatten- och energikonsumtion

  För att minimera vatten- och energiproduktionen valde Harboe bryggeri att uppgradera sin befintliga vattenreningsanläggning. Uppgraderingen innebar bland annat en uppgradering till en omvänd osmos anläggning av typen RO PLUS. RO-PLUS är en serie anläggningar som producerar extra hög permeat återvinning. Under normala driftförhållanden producerar en...
 • ID: 070704

  Kompakt omvänd osmos anläggning med hög återvinningsgrad och låg energikonsumtion

  Kunden hade köpt ånga av ett närliggande företag ett antal år och funderar på att investera i en egen produktion av ånga. I samråd med tillverkan av ångpannan bestämdes det att kunden behövde 20 m3 av högkvalitativt och behandlat vatten per timme. Kvaliteten behövde vara under 20 µS/cm.

   

 • ID: 068520

  Matarvatten för högtrycksångpanna - 2 x 30 m³/h

  Råvattnet till vattenreningsanläggning är från en närliggande flod. Detta vatten har en hög saltkoncentration och en väldigt varierande halt av organiska ämnen under året. Förbehandlingen av råvattnet har utformats så att inkommande vattenkvalité alltid är inom ett acceptabelt intervall. Omvänd osmos (RO) anläggningen har också försetts med fouling...
 • ID: 056500

  Sköljvatten till SEB gruppens ytbehandlingsprocess

  Groupe SEB (Société d'Emboutissage de Bourgogne) är ett världsledande företag inom blandannat non-stick köksredskap. Företaget har specialiserat sig på teflon ytbehandling av bland annat stekpannor och andra kökredskap. Eurowater har levererat och installerat en vattenreningsanläggning till företagets ytbehandlingsfabrik. Vattenkvalitén är en av vi...
 • ID: 064290

  Återvinning av backspolvatten genom sandbädd på vattenverk

  På grund av ökade dräneringsavgifter beslutade det privata vattenverket att undersöka en mer ekonomisk lösning än att spola sköljvatten direkt till avlopp. Vattenverket producerar cirka 60 m3 dricksvatten per timme, vilket kräver en stor mängd vatten för backspolning. En beräkning av aktuella driftförhållanden visade sig att investera i en vattenre...
 • ID: 066018

  Omvänd osmos enhet i 40 fots container för produktion av demineraliserat vatten

  Two reverse osmosis units are producing each 25 m³/h. All units as well as electrical cabinets are built up redundant inside a 40 feet container. The main flow goes to a chemical company where water is being used for process applications. A second flow of demineralized water goes through a duplex softener to take away the residual hardness before i...
 • ID: 064667

  Central vattenbehandlingsanläggning för matarvatten till panna, kylning och process

  Kunden är tekniskt ledande producent av ståltråd. När det beslutades att införa nya produktionslinjer till fabriken beslutades det att bygga ett centralt vattenreningsverk.

 • ID: 063498

  DPRO anläggning för produktion av matarvatten till ångpanna

  Kunden är en ledande innovatör och internationellt erkänd som en av de främsta utvecklare av byggmaterial av hög kvalitet. En DPRO (Double Pass Reversed Osmosis ) förser kundens ångpanna med högkvalitativt matarvatten. Genom att tillåta vattnet att passera anläggningen två gånger reduceras permeatets konduktivitet till under <1 μS/cm. Utöver detta ...
 • ID: 054088

  Vattenbehandling för Berlin flygplats

  SILHORKO-EUROWATER has delivered water treatment for a German airport. The city-water is demineralized by two parallel reverse osmosis systems (RO). To avoid hardness precipitation antiscalant is added before RO. Different water qualities are used as make-up water for the district heating network and the cooling towers. The circulation water of the...
 • ID: 056948

  Vattenbehandling för ett tidningstryckeri

  I ett tryckeri i Bratislava har EUROWATER installerat ett centralt vattenreningsverk för att tillgodose olika behov av behandlat vatten. Fördelarna är många som exempelvis låga driftskostnader och en hög driftsäkerhet.

 • ID: 048900

  Vattenbehandling för tvätt av glasflaskor

  Allt i ett! Helautomatisk plug-and-play kompakt vattenbehandlingsenhet för sköljzoner. Demineraliserat sköljvatten och vattenbesparingar genom återcirkulation genom specialdubbelfilter med grus och aktivt kol.

   

 • ID: 041846

  Arsenik reduktion 2 x 50 m³/h

  Vattenverket installerades som ett totalentreprenad projekt av EUROWATER. Anläggningen är designad för optimal driftsäkerhet och minimalt med underhåll. Den är utformad som två helt kompletta och separata vattenverk. Det betyder exempelvis råvatten från två separata brunnar, två separata PLC apparatskåp och även två separata renvattentankar.

 • ID: 045000

  Produktion av turbin vatten, kylvatten och dricksvatten på ett kraftverk

  EUROWATER har levererat följande till ett kraftverk: tryckfilter, aktivt kolfilter, UV desinfektionsenhet, omvänd osmos (RO) enheter, patronfilter, elektroavjoniseringsenhet (EDI) och en blandbäddsanläggning. Flödeshastigheten för turbin vattnet är 1,5 m³/h, kylvattnet 7,5 m³/h och 2,0 m³/h för dricksvattnet.

 • ID: 043124

  Plug-and-play pannvatten för kraftverk

  Ett stativmonterat vattenreningssystem för pannvatten kan minska installationstid och arbete hos kund väsentligt. Intern el- och rördragning är redan utförd samt anläggningen är förtestad i sin helhet innan leverans. 

 • ID: 045228

  Matarvatten för högtrycksångpanna på kraftverk

  EUROWATERs stativmonterade vattenreningssystem är enkla att hantera och kräver minimalt med installationstid hos kund. Innan leverans förtestas stativmonterade anläggningar och levereras med redan utförd intern el- och rördragning för att minimera eventuell ställtid. 

 • ID: 022200

  Containerlösning för ultrarent vatten till kraftverk - 2 x 60 m³/h

  Kunden behövde uppgradera den befintliga vattenreningsanläggningen från 1970 och saknade tillgängligt utrymme. Dessutom fanns det ett önskemål att minimera installationstiden på plats hos kund. Genom en lösning som innefattade en vattenreningsanläggning i en 40 fots container kunde den större delen av installationen göras på plats på Eurowater och ...
 • ID: 006300

  Matarvatten för värme- och kraftverk

  Energi Randers produktion A/S är ett kombinerat kraft- och värmeverk för produktion av energi och fjärrvärme. Eurowater kontaktades för att uppdatera befintlig anläggning till en ny och modern anläggning. Resultatet av den nya anläggningen blev ett högkvalitativt matarvatten för produktion av elektricitet och fjärrvärme till konkurrenskraftiga pris...
 • ID: 042438

  5,6 m3/h matarvatten till en högtrycksångpanna på ett kraftvärmeverk

  En stativmonterad vattenreningsanläggning från EUROWATER ger kunden en driftsäker och tillförlitlig reningslösning. Anläggningen levereras fabriksfärdig med ett internt rörsystem och elsystem. Den är också tryck- och prestandatestad på fabrik. Den aktuella anläggningen monterades på två varmgalvaniserade stativ för en snabb och enkel transport. Väl...
 • ID: 129778

  DI-vatten för förbehandling av lätta legeringshjul

  The customer is a large European manufacturer of high-quality light alloy wheels. In order to fulfil the highest standards, proper pre-treatment plays a critical role. Each of three independent lines consists of gravel filter and two parallel demineralizers for continous operation. Kunden är en stor Europeisk tillverkare av högkvalitativa lättme...
 • ID: 120970

  DI sköljvatten för ytbehandling

  Kunden är en av de största tillverkarna av stötdämpare för bilindustrin.

  I ytbehandlinsoricesseb är sköljvatten av hög kvalitet mycket viktig och efterfrågan var avmineraliserat vatten med låg konduktivitet. Vattenbehandlingen designades, producerades, levererades och installerades av SILHORKO-EUROWATER, inklusive dubbelpass omvänd osmos.

 • ID: 115496

  Vattenbehandling för hygenisk tvätt av textiler

  EUROWATER har designat, producerat, levererat och installerat en komplett vattenreningsanläggning för produktion av tvättvatten till textiltvätt och även till ett matarvatten till en panna.

 • ID: 112954

  Vattenbehandling för kylsystem och för produktion av kablar

  Det världsledande företaget inom produktion av kablar och system för telekommunikation samt energi expanderar sin befintliga produktionskapaciteten till sin nya fabrik.  Fabriken är placerad i ett expanderande industriområde och behöver ett rent kylvatten för sin tillverkningsprocess med strikt definierade egenskaper. EUROWATER har levererat en mod...
 • ID: 100000

  Järnreduktion i tryckfilter med en flödeshastighet på 135 m3/h

  EUROWATER har varit delaktig i konstruktionen av helt komplett och nytt vattenverk. Projektet inkluderade utveckling, produktion, leverans, installation och uppstart av tryckfiltrerna inklusive rördragning i rostfritt stål.  Tryckfiltren är utformade för att reducera järn- och mangan. Tryckfiltren har en hög kapacitet på cirka 135 m3/h och gansk...
 • ID: 106102

  Vattenbesparande UPCORE avhärdning för Heinz

  SILHORKO-EUROWATER has delivered an UPCORE DUPLEX softening plant for Heinz in Poland, who uses soft water for vegetable preserves production. The water treatment plant is needed for production, storage, distribution and water mixing system. Using the UPCORE softener results in a higher quality of water compared to a standard softener. It also s...
 • ID: 103450

  DPRO (Double Pass RO) i rostfritt stål för kosmetikaföretag

  Eurowater har designat, byggt och installerat en fullt automatiserad vattenreningsanläggning för produktion av kosmetika. Kunden är en av världens största tillverkare av kosmetika.
 • ID: 097100

  Rening av rökgaskondensat i avfallsförbränningsanläggning

  En avfallsförbränningsanläggning producerar ett avloppsvatten under rökgaskondensatsteget, som måste tas om hand och renas från miljöfarliga ämnen. Eurowater levererade och installerade därför utrustning för rökgaskondensatrening till en avfallsförbränningsanläggning i södra Sverige. 

 • ID: 103000

  Vattenbehandling för PepsiCo mejeri i Ukraina

  Wimm-Bill-Dann mejeriet i ukrainska Kiev ägs av det multinationella livsmedelsföretaget och dryckestillverkaren PepsiCo. Mejeriet har nyligen uppdaterat och förbättrat sin vattenreningsanläggning för produktion av demineraliserat vatten till mejeriprodukter. Den toppmoderna vattenreningsanläggningen med omvänd osmos och automatiska CIP leverades av...
 • ID: 093796

  Processvatten för framställning av läskedrycker

  EUROWATER levererade en vattenreningsanläggning  för demineraliserat vatten med mätutrustning för kontroll av m-alkalinitet i utgående vatten.

 • ID: 079575

  Demineraliserat kylvatten för en gropugn

  EUROWATER har designat och levererat en komplett vattenbehandlingsanläggning för produktion av demineraliserat kylvatten till en gropugn, som används i en återvinningsprocess för koppar. 

 • ID: 063667

  Vattenverk med en expansionsplan för framtiden

  Vattenverket har en aktuell kapacitet på cirka 70 m3/h. För att kunna utöka kapaciteten i framtiden önskade kunden att vattenverket skulle förberedas för ett ökat framtida flöde. Därför designades vattenreningsrummet för två extra tryckfilter, en ytterligare pump och rörsystem för en extra renvattentank.

 • ID: 048590

  Superior cooling water for gas turbines at peaking power plant

  Automatisk vattenreningsanläggning för produktion av demineraliserat kylvatten av högsta kvalitet till ett system med gasturbiner med total installerad effekt på 2 X 50 MW. Vattnet inijceras in i gasmpotorerna för att öka kraftuttaget hos gasturbinerna genom att kyla förbränningsluften.