Problem med bakterier i ditt vatten?

UV-anlæg

En regelbunden, bakteriell kontamination uppmanar till en omedelbar och snabb insats. Som en tillfällig lösning, erbjuder EUROWATER uthyrning av UV-anläggningar för desinfektion av vatten.

Klar för användning!
Anläggningen är klar för användning efter anslutning till vatten och el gjorts.

Olika användningsområden
Våra UV-anläggningar utvecklas med målet att ha hög effektivitet, tillförlitlighet och enkel installation. Vi levererar anläggningar för desinfektion av dricksvatten och processvatten.

UV-teknik
Micrologisk tillväxt i vatten kan minskas effektivt med ultraviolett ljus. UV-ljus med en våglängd på 254 nm (nanometer) dödar bakterier, virus, alger och svamp genom att bryta ner DNA från mikroorganismer. Desinfektion med UV-ljus kan användas för nästan alla typer av vatten. UV hyr-anläggning har ett flöde på upp till 150 m³ / h.

Hygienisk skyddsbarriär
I många europeiska länder, är UV-ljus ett måste och en naturligt säkerhetsåtgärd i all vattenförsörjning.

Beställning
Desinfektionsanläggning kan hyras för en kortare eller längre period. Vänligen kontakta oss för ytterligare information.

Läs mer 

 

 

Länkar