Är du i behov av avjoniserat vatten under en begränsad period?

Eurowater erbjuder uthyrning av kompletta och kompakta anläggningar för demineralisering av vatten.

Klar att använda!
Den kompakta anläggningen består av en omvänd osmos-anläggning och avhärdning som förbehandling. Båda enheterna är byggda på samma starka stativ och är redo för användning.

Flöde
Den kompakta enheten har ett flöde på upp till 2,0 m³ / h.

Användarvänlig
Driften av den kompakta anläggningen är användarvänlig där både styrning, flödesmätare och manometrar är åtkomliga från framsidan av enheten.

Renvattentank med pump
Vi erbjuder även uthyrning av renvattentankar med distributionspump utformade för att passa den kompakta enheten typ. CU:RO. Tanken har en volym på 1100 liter och ett nominellt flöde på 3 m³ / h.

Beställning
Den kompakta enheten och renvattentanken kan hyras för en kortare eller längre period. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Den kompakta enheten är utformad för att passa en renvattentank på 1100 liter med tillhörande distributionspump.

Läs mer

 

 

Länkar