Är du i behov av avjoniserat vatten under en begränsad period?

EUROWATER erbjuder uthyrning av kompletta reningsverk installerat i en container.

Klar för användning!
Anläggningen är redo att producera avjoniserat vatten direkt efter ankomsten till platsen. Allt du behöver göra är att ansluta vatten och elektricitet.

Flöde och vattenkvalitet
Containeranläggningen är utformad för att producera upp till 15 m³ / h avjoniserat vatten med en konduktivitet 10-20 uS / cm.

Olika användningsområden 

  • Processvatten för nödsituationer
  • Säsongs toppbelastningar
  • Tillfälligt tillhandahållande av processvatten i perioder av renovering eller utbyte av det befintliga reningsverket
  • Uppfyllning av lagertankar vid fjärrvärmeverk

Frost-säker
Anläggningen är installerad i en frost-säker och isolerad 20 fot container utrustad med elvärme. Det kompletta vattenreningsverket består av avhärdningsanläggning, filterpåse, omvänd osmos anläggningar och kontrollpanel.

EUROWATER programet för uthyrning anläggning är omfattande och inte alla anläggningar är identiska med de som visas här. Vi vill rikta uppmärksamheten på databladet som du får på din förfrågan.

Beställning
Vänligen kontakta oss för mer information.

Läs mer

 

 

Länkar