Avhärdat vatten under en begränsad period

Om du är i behov av en avhärdnings anläggning för en kortare eller längre period, till exempel för

  • Fylla upp ackumulerings tankar
  • Fylla rörsystemet vid kraftvärmeverk
  • Tillfällig vattenförsörjning i samband med renovering av befintliga anläggningar
  • Vatten för pilotprojekt

Vi kan uppfylla dina behov med en EUROWATER hyr anläggning.

Avhärdat vatten
Genom avhärdning, är innehållet av kalcium och mangan salter i råvattnet utbytt med motsvarande natriumsalter som inte orsakar olägenheter som kännetecknar hårt vatten. Det renade vattnet har en hårdhet av mindre än 0,5 ° dH.

Anläggningsbeskrivning
Anläggningen är byggd på ett kraftigt transport stativ monterat med intern rör- och ventilsystem som gör anläggningen enkel att ansluta. Systemet är automatiskt styrt av vattenförbrukningen.

Kontrollpanelen på anläggningen är förinställd enligt de angivna parametrar eller på resultatet av en vattenanalys. På detta sätt uppfyller driften av anläggningen dina behov och du behöver inte göra inställningen i panelen innan anläggningen börjar producera avhärdat vatten.

EUROWATERs program för uthyrning är brett och alla anläggningar är olika. Vid förfrågan levereras också datablad för utrustningen.

Beställning
Vänligen kontakta oss för mer information.
 

Avhärdningsanläggning sett framifrån. Alla rör och ledningar är monterade och anläggningen är klar för användning.

 

Anläggningen sedd bakifrån. Rören görs i elektropläterad stål och är mycket robusta.

 

Starkt transportstativ med lyftögla för en kran.

 

Kontrollpanel med en enkel menystruktur. Panelen fastställs före leverans enligt vatten analys och kunskap om vattenkvalitet.

 

Anläggningen har ett flöde på upp till 30 m³ / h. På bilden är en närbild av flänsanslutningar och reglerventil.

Läs mer

 

 

Länkar