Komplett reningsverket i container - klar för användning - för optimal säkerhet

Ett komplett vattenreningssystem består av flera reningssteg, t.ex. filtrering, avhärdning och demineralisering - allt styrs från ett central styrskåp. Dessa enheter måste sättas ihop på plats.

Om slutanvändaren eller entreprenören är osäker om anläggningen kan användas lokalt inom de fastställda ekonomiska och tidsmässiga tillämpningsområden, kan det vara en fördel att beställa en reningsanläggning (container eller stativmonterad) som är klara att användas när den levereras.

Lösningen är komplett med alla inre rör och ledningar byggda från fabrik. Hela anläggningen har prestanda och trycktestas i vår fabrik. Denna säkerhet kan uppnås med Eurowaters stativmonterade anläggning eller en containerinstallerad anläggning.

Med en container, har du också den fördelen att containern i sig är en verklig byggnad som på detta sätt kan utelämnas i projektet. Containrarna kan levereras med eller utan isolering, ljus, luftkonditionering, dörr-i-dörr, nöddusch, mm

Vi har konstruerat många olika skräddarsydda anläggningar som är anpassade för särskilda behov och önskningar. Nedan kan du se olika exempel på detta.

Vi är glada att göra offerter för uppstart av anläggningar samt utbildning av personal.

 

Stativmonterad vattenbehandlingsanläggning för turbinvatten
Denna kompletta anläggning är gjord för en 90 MW anläggning i Afrika.

Anläggningen är designad för att producera:

  • 1,5 m3/h ultrarent vatten för turbinpanna
  • 7,5 m3/h avjoniserat kylvatten
  • 2,0 m3/h vatten för brandsläckning mm

Denna stativmonterade lösning består av följande:

Filtrering, kolfilter, UV-anläggning, antiscalingdosering, mekanisk filtrering, double-pass RO samt EDI.

Allt styrs och kontrolleras av en central PLC med touch-screen.

Click to enlarge
 

Stativmonterade scavanger- och demineraliseringsanläggning
På grund av det faktum att det är dyrt och ibland svårt att utföra installationer och montering inom offshore-industrin, är det klokt att göra så mycket av montering och provning utanför anläggningen som möjligt.

Den visade anläggningen är monterad på en epoxymålat stålstativ med droppränna.

Läs mer

 

 

Länkar