UV-anläggningar

En effektiv metod att desinfektera ett vatten är att använda sig av ultraviolett strålning (UV). Vid en våglängd på 254 nm skadas mikroorganismens (t.ex. bakterier) celler (DNA/RNA), vilket inaktiverar cellerna och hämmar deras tillväxt. Under rätt förutsättningar reduceras 99,99 % av alla patogener i vattnet. En stor fördel med UV, jämfört med traditionell klorering, är att denna typ av anläggningar inte kräver en hantering av farliga kemikalier. En annan fördel är att UV inte efterlämnar någon kvarvarande toxicitet (t.ex. klororganiska föreningar) i vattnet. Denna teknik är applicerbar på de flesta typer av vatten.
 
UV-anläggning av typen Wedeco Spektron 350e

Eurowaters standardanläggningar

Eurowaters standardsortiment av UV anläggningar är brett och finns i en mängd olika flödeshastighastigheter samt utföranden. De är driftsäkra, kompakta, lätta att installera och har ett minimalt underhåll. Driften av anläggningarna är relativt okomplicerad och kräver i princip endast mätning av parametrarna vattenflöde samt ljusintensitet. Flödeshastigheterna är från 1 upp till 500 m3/h samt vattentemperaturer upp till 60 °C. Flertalet är certifierade enligt standarderna ÖNORM (österrikisk) eller DVGW (tysk)
 

Wedeco typ Aquada

Flöde: 1-11 m³ / h. Arbetstemperatur: 5-25 ° C.

Det finns tre olika Aquada modeller beroende på krav och ekonomi (Altima, Proxima och Maxima). Varje modell erbjuds i 5 olika flödeshastigheter, varvid det maximala flödet är 11 m3/h. Aquada har en cylindrisk reaktor (UV kammare) av rostfritt stål. UV lamporna är lågtryckslampor och är ej placerade i direkt kontakt med vattenflödet utan i kvartsrör. Tillgänglig med och utan UV sensor för ljusintensitetsmätning.

 

Wedeco typ A

Flöde: 4-16 m³ / h. Driftstemperatur: 5-60 ° C.

Den består av tre olika modeller med olika flödeshastigheter (max 16 m3/h). Anläggningstypen består av en cylindrisk reaktor av syrafast stål. UV lampan är placerad i kvartsrör och av typen Spektrotherm®, vilket är en energieffektiv lampa med hög UV-C effekt och en lång livslängd. Den är utrustad med en UV sensor för ljusintensitetsmätning och biodosimetriskt testade. Certifierade enligt standarderna ÖNORM (österrikisk) och DVGW (tysk).

 

Wedeco typ BX

Flöde: 30-500 m³ / h. Driftstemperatur: 5-60 ° C.

En kompaktanläggningsserie för desinfektion av kommunalt eller industriellt dricksvatten och serien innefattar en mängd olika flödeshastigheter. Anläggningstypen har en ÖNORM certifierad UV sensor och en hög desinfektionsförmåga kombinerat med en låg energiförbrukning. Anläggningen kan utrustas med ett automatiskt avstrykningssystem för att reducera en eventuell uppbyggnad av organiska och inorganiska utfällningar på kvartröret. Detta minskar behovet av manuell rengöring och driftstopp.

 

Wedeco typ E / ME

Flöde: 1-100 m³ / h. Arbetstemperatur: 5-25 ° C (E), 5-60 ° C (ME).

Denna modellserie är speciellt utformad för ultrarent vatten och höga krav inom exempelvis läkemedelsindustrin. Modellserien består av 9 olika modeller med olika flödeshastigheter (max 100 m3/h) och temperaturgräns (Max 60 °C). Reaktorn består av ett kvartsrör med UV lampor (Spektrotherm®) och reflektorer som är arrangerade parallellt mot flödet. Anläggningarna är utrustade med UV sensor för ljusintensitetsmätning samt är desinfektionsbar.

Wedeco typ Spektron

Flöde: Upp till 500 m³ / h. Drifttemperatur: Upp till 30 ° C.

Spektronserien är kostnadseffektiv och tillförlitlig metod för vattendesinfektion vid större dricksvattenflöden eller processvatten. Anläggningarna har energieffektiva Ecoray® UV lampor med lång livslängd. UV lamporna är installerade parallellt mot flödet i kvartsrör. Modellserien är utrustad med temperaturövervakning och UV sensor för ljusintensitetskontroll. Certifierade enligt standarderna ÖNORM (österrikisk) och DVGW (tysk). Är även biodosimetriskt testade.  

 

Läs mer

 

Länkar