Tryckfilter – en anläggningstyp med många möjligheter

En vattenreningsanläggning med en kapacitet på 70 m3/h för reduktion av järn och ammonium. Anläggningen har två tryckfilter i parallell drift av typen TFB35.

En tryckfilteranläggning är flexibel och kan användas för en rad olika tillämpningar vid dricksvattenproduktion samt vid produktion av tekniskt vatten. 

Vid dricksvattenproduktion används ett tryckfilter vanligtvis för att reducera vattnets innehåll av järn, mangan, aggressiv kolsyra, ammonium, nitrit, pesticider, klor, arsenik och avlägsna stora partiklar samt orenheter. Ett annat användningsområde är att höja den totala hårdheten i form av ökad magnesium och kalcium till vattnet.

Inom industrin kan ett tryckfilter användas exempelvis som förfilter innan t.ex. en jonbytare och membranfilter, för produktion av cirkulations- och sköljvatten, pann- och kylvatten, återanvändning av processvatten och slutfiltrering av spillvatten.

Fördelar med Eurowaters tryckfilter

Eurowaters tryckfilter är robusta stål anläggningar med en hög driftsäkerhet och en lång livslängd. Eftersom tryckfiltrerna tillverkas av Eurowater kan de lätt skräddarsys och därför på bästa sätt anpassas till rådande processförutsättningar. Egentillverkningen medför också en god kvalitetskontroll av tillverkningsprocessen, tillförlitliga leveranser och ekonomiskt fördelaktiga priser. Anläggningarna är lätta att installera, underhålla och hantera i den dagliga driften. Syresättning och luftning i tryckfiltrerna ger en fördel att de inte behöver kemikalier för utfällning av t.ex. järn- och mangan.

Anläggningsbeskrivning

Eurowaters standardtryckfilter erbjuds med ett flöde upp till 100 m3/h per filter. Standardstyrning för anläggningarna är en SE 10 eller SE 20 styrpanel. Styrsystemen har en användarvänlig operatörspanel och en integrerad programmerbar logic controller (PLC). Valmöjligheten för backspolning finns både som manuell eller automatisk konfiguration. Råvattnet syresätts/luftas med atmosfärisk luft för syresättning och utfällning. Det är råvattnets kemiska sammansättning och egenskaper samt branschspecifika krav som styr materialvalet för rörsystemet. Rörsystemet kan erbjudas som varm galvaniserat och ytbehandlat svartstål eller alternativt som PE. Filterbehållarna erbjuds med olika valmöjligheter för invändig och utvändig ytbehandling (t.ex. PPA, varmgalvanisering och rostfritt stål). Tryckfilteranläggningarna är tillverkade, utprovande och godkända enligt Tryckkärlsdirektivet samt är CE märkta. Beroende på vad som skall reduceras används olika typer av filtermedia och oftast med kvartssand (kiselsten) som bas. Exempel på filtermedium är Magnodol, Newtraco, aktivt kol, jonbytarmassa, järngranulat, Hydrolit CA och Hydroantrasit.

 

Typ NS / NSB

Flöde: Upp till 12 m³ / h per kolonn.

Denna typ av anläggningar är idealisk för små och medelstora vattenbehov. Den erbjuds som standard med en utvändig korrosionsbeständig målning eller galvaniserad.

 

Typ TF / TFB

Flöde: Upp till 100 m³ / h per kolonn.

Denna typ av anläggning är till för större vattenflöden. Anläggningstypen kan special utformas för en rad olika alternativ såsom t.ex. styrning, ventiler, materialval, extra manluckor, extra fläns, extra höjd, säkerhetsräcke etc.

 

En effektiv backspolning medför en kontinuerlig och problemfri drift

I tryckfiltrets nedre del återfinns en dysplatta med speciella dysor. Denna typ av design medför en rad stora fördelar:

  • En jämn viktfördelning för optimal användning av filtermediat.
  • Bra filtreringskvalitet.
  • En effektiv och jämn spolning av filtermediat med luft och vatten, vilket säkerställer en hög filtreringskapacitet.
  • Längre backspolningsintervall.
  • Längre livslängd på filtermediat

Genom att klicka på nedanstående animation illustreras tryckfilterprocessen under faserna; 1) drift, 2) backspolning med luft och 3) backspolning med vatten.

Läs mer

 

Länkar