Selektiva jonbytaranläggningar - får ditt företag att uppfylla myndigheternas utsläppskrav på tungmetaller

Anläggning för behandling av viss typer av metallhaltiga avloppsvatten. Denna typ av anläggning används i branscher där rester av tungmetaller är för stor för att uppfylla myndigheternas krav på avloppsrening. Selektiv jonbytare är ett komplement till ett konventionellt reningsverk.

Fördelar
Det är möjligt att få utsläppsvärden på mindre än 0,1 mg / l per metall för tvåvärda metaller.

Anläggningsbeskrivning
Flöde för standardmoduler: 0,5-10 m³ / h. Selektiv jonbytaranläggning, typ SEL-FNS, framställs i fem standardmoduler - alla med automatisk regeneration.

 

Tungmetallrening med jonbytare: Installationen består av en selektiv jonbytaranläggning, ett flermediafilter och ett aktivt kolfilter. Användningsområde: Reduktion av tungmetaller från produktion av kretskort.

 

Länkar