Selektiv jonbytaranläggning

Anläggning för behandling av viss typer av metallhaltiga avloppsvatten. Denna typ av anläggning används i branscher där rester av tungmetaller är för stor för att uppfylla myndigheternas krav på avloppsrening. Selektiv jonbytare är ett komplement till ett konventionellt reningsverk.

Fördelar
Det är möjligt att få utsläppsvärden på mindre än 0,1 mg / l per metall för tvåvärda metaller.

Anläggningsbeskrivning
Flöde för standardmoduler: 0,5-10 m³ / h. Selektiv jonbytaranläggning, typ SEL-FNS, framställs i fem standardmoduler - alla med automatisk regeneration.

The installation consists of selective ion exchange plant, multimedia filter, and carbon filter. Application: Removal of heavy metals by production of printed circuit boards.

 

Länkar