SDI mätning- ett sätt att uppskatta risken för igensättning av membran

Klicka på knappen för att se videon hur man skall använda Eurowaters SDI mätningsutrustning. Den används för att bestämma om vattenkällan är lämplig för vattenrening med omvänd osmos eller nanofiltrering.

 

SDI

SDI (Silt Density Index) är ett mått som används att uppskatta risken för igensättning (fouling) av RO och NF membran. Genom SDI mätningen fås ett mått på vattnets innehåll av kolloider. Testet görs på ett relativt rent vatten och ett SDI värde som är mindre än 5 anses OK för membranteknik. Är SDI värdet > 5 måste vattnet förbehandlas innan RO och NF teknik bör används. 

Ett SDI värde skall anses som ett norminellt värde för vattnets kolloidala innehåll. Detta beror på att kollodiala partiklar skiljer sig nämnvärt i form och egenskaper. Däremot betraktas SDI värdet vara det mest tillämpbara för förutsägelser kring riskerna för igensättning av RO och NF-membran.

 

Exempel på hur kolloider och suspenderade ämnen kan sätta igen filtret i mätapparaten. Vatten med en SDI> 5 (höger) är olämpliga för vattenrening med RO eller NF teknik.

Läs mer

 

 

Länkar