Omvänd osmos (RO) anläggningar


Omvänd osmos (RO) anläggningar använder membranteknik för att producera ett högkvalitativt demineraliserat vatten. RO anläggningar reducerar upp till 90 % av allt organiskt material i vattnet och mer än 98 % av salterna. Utöver detta avlägsnar membranen pyrogeniska ämnen och mikroorganismer. RO processen är fri från kemikalier (t.ex. syra/lut) och orsakar inte problem med avloppsvatten. Exempel på industriella tillämpningar är för framställning av processvatten,pannvatten, fjärrvärmevatten, kylvatten, sköljvatten, dricksvatten, laboratorievatten och vatten för luftbefuktning.
 

Eurowaters RO anläggningar

Eurowater producerar stativmonterade RO anläggningar med flödeshastigheter från 50 l/h upp till 60 m3/h. Anläggningarna är kompakta, har hög driftsäkerhet och kräver lite underhållsarbete. Standardanläggningarna är modulbaserade och kan därför lätt anpassas till ett förändrat vattenbehov. Det finns också en rad möjligheter att skräddarsy kundspecifika lösningar. Nästintill alla parametrar och komponenter kan varieras och kombineras. Rörsystemet kan exempelvis kombineras mellan PVC, PP, PE, PVDF och rostfritt stål. Det finns även en möjlighet att leverera stativ i rostfritt stål. RO anläggningarna är helautomatiska och styrs av en SE30 PLC styrpanel. Standard RO anläggningar är också utrustade med energisnåla pumpar, som kan väljas med frekvensstyrda motorer. Tryckbehållarna är motståndskraftiga mot korrosion och stabila mot tryckförändringar, vilket garanterar en lång livslängd och skydd mot läckage. Eurowaters anläggningar är också utrustade med snabbanslutningar (CIP) för en snabb och enkel membranrengöring.

RO anläggning med rörsystem i syrafast, rostfritt stål.
DPRO (Double Pass Reversed Osmosis)


Vattenkvalité

För en problemfri drift är det viktigt att upprätthålla en korrekt förbehandling av inloppsvattnet till RO membranen. Syftet är att förhindra igensättning och utfällning av suspenderade ämnen på membranen samt reducera fritt klor. Det är därför viktigt att anpassa förbehandlingsstegen till den specifika situationen och aktuella råvatten kvalitén. Anläggningar kan därför erbjudas med ett komplett förbehandlingssteg med aktivt kol, avhärdning och mekaniskt förfilter. Normalt levererar anläggningarna en kvalite under 15 µS/cm. Kopplas två anläggningar i serie (DPRO) så kan konduktiviteten reduceras till under 2 µS/cm. Krävs ett ultrarent vatten kan permeatet efterbehandlas ytterligare i en EDI eller blandbäddsjonbytare.

RO PLUS – system för vattenbesparing

RO-PLUS är en serie anläggningar som producerar extra hög permeat återvinning. Under normala driftförhållanden producerar en konventionell omvänd osmos anläggning 75 % till permeat och 25 % till koncentrat (avlopp). En RO-PLUS anläggning renar även det efterkommande koncentratet och uppnår därför en permeatutvinning upp till 90 %.

 

Kompaktanläggning- CU:RO

Flödeshastighet: Upp till 2 m³/h.

En komplett stativmonterad anläggning. Innefattar bl.a. förbehandling i form av avhärdning och/eller aktivt kol, mekaniskt förfilter och SE styrpanel. Installationen är enkel, snabb och säker.  Anläggningen levereras stativmonterad och klar för användning. Det betyder att all intern el- och rördragning redan är utförd, vilket ger en snabb och säker installation på plats hos kund. Se under fliken ”läs mer” och kompakt CU:RO anläggning.

 

RO A1

Flödeshastighet: Upp till 180 l/h.

En anläggning för lägre flöden. Kan levereras för väggmontage eller som stativmonterad. Innefattar utöver membran bl.a. en centrifugalpump, mekaniskt förfilter på 1 µ, kontrollpanel med konduktivitetsmätare, automatisk kvalitetskontroll samt flödesmätare i PVC.

 

RO B1

Flödeshastighet: Upp till 2,4 m³/h

Vertikala membranhus av rostfritt stål och 4” membran. Har justerbar cirkulation, centrifugal pump i rostfritt stål, mekaniskt förfilter på 1µ, kontrollpanel med konduktivitetsmätare, automatisk kvalitetskontroll samt flödesmätare i PVC och kvalitetssköljventil.

 

RO B2

Flödeshastighet: Upp till 9,6 m³/h.

Horisontella membranhus av rostfritt stål och 4” membran. Centrifugal pump i rostfritt stål, mekaniskt förfilter på 1 µ, kontrollpanel med konduktivitetsmätare, automatisk kvalitetskontroll samt flödesmätare i PVC och kvalitetssköljventil.

 

RO C3

Flödeshastighet: Upp till 35 m³/h.

Horisontella membranhus av rostfritt stål, PPA beläggning och 8” membran. Centrifugal pump i rostfritt stål, mekaniskt förfilter på 1µ, kontrollpanel med konduktivitetsmätare, automatisk kvalitetskontroll samt flödesmätare i PVC och kvalitetssköljventil.

 

RO C4

Flödeshastighet: Upp till 60 m³/h.

Horisontella membranhus av rostfritt stål, PPA beläggning och 8” membran. Centrifugal pump i rostfritt stål, mekaniskt förfilter på 1µ, kontrollpanel med konduktivitetsmätare, automatisk kvalitetskontroll samt flödesmätare i PVC och kvalitetssköljventil. Anläggningen utformas och anpassas efter specifika kundkrav.

Läs mer

 

Länkar