Nanofiltreringsanläggning

Nanofiltrering (NF) är en membranteknologi som t.ex. används för behandling av dricksvatten och industriella processer.

I dricksvattensammanhang är det vanligt att använda en nanofiltreringsanläggning för fullflödes- eller delflödesfiltrering (t.ex. avhärdning). Sulfat, klorid och fluorid är exempel på ämnen som är vanliga ämnen att reducera i ett dricksvatten med hjälp av ett nanofilter. En stor fördel med denna typ av anläggning är att den inte kräver några regenereringskemikalier. 

Vanliga användningsområden för NF i industriella processer är för reduktion färg och humus från ytvatten inom t.ex. metall- och pappersindustrin.

Nanofiltreringsanläggning av typen 03-24. Flödeshastigheten är cirka 24 m³/h och används för reduktion av sulfat i grundvatten.
Diagram över avskiljningsgrad för membranfiltreringsteknikerna omvänd osmos, mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering samt för jonbyte och konventionell partikel filtrering. Klicka på bilden för förstoring.

Eurowaters NF anläggningar

Eurowater erbjuder ett brett produktsortiment av fullt automatiserade och stativmonterade nanofiltreringsanläggningar. Anläggningarna är baserade på ett modulärt och utbyggbart system, vilket medför att det är möjligt att skräddarsy och anpassa den för rådande behov. Pumpar, ventiler och andra komponentdelar kommer från välkända leverantörer som exempelvis Grundfos, Georg Fischer och Dow. Styrning för standardanläggningar sker med Eurowaters SE 30 paneler. Panelerna är baserade på innovativ PLC och erbjuder analog ingång samt utgång.

Hur fungerar en nanofilteranläggning?

Nanofilterteknik fungerar principiellt likt omvänd osmos. Ett matarvatten trycksätts med en pump och leds igenom ett eller flera nanofiltermembran. Vätskan som tillåts passera membranet kallas permeat och avskiljningen beror dels på de oladdade föroreningarnas storlek och dels från den elektrostatiska växelverkan mellan jon samt membran. Det är främst divalenta (tvåvärda) joner och större molekyler som avskiljs. Det som inte tillåts passera membranet kallas koncentrat. För en effektiv drift brukar grundregeln vara 75 % till permeat och 25 % till koncentrat.

Läs mer

 

 

 

 

 

Länkar