Kompaktanläggningar (CU:RO)

En CU:RO anläggning producerar ett högkvalitativt demineraliserat (avsaltat) vatten med hjälp av omvänd osmos teknik (RO). Den består av ett komplett stativmonterat RO system och innefattar exempelvis förbehandlingssteg, pump, styrsystem samt intern el och rördragning. 

Denna typ av anläggning ger en mängd fördelar:
 • Kräver minimalt med installationsutrymme.
 • Den är fabrikstestad i sin helhet, vilket minimerar eventuella fel vid installation och skapar en långsiktig driftsäkerhet.
 • Är stativmonterad och levereras komplett. Det möjliggör en snabb, säker och enkel installation.
 • Enkel att handha vid drift och underhåll.
 • Modulsystem som möjliggör anpassning för ytterligare membran (1-5 stycken)

Anläggningen finns i fem olika flödesstorlekar (0,4-2 m3/h) och det finns tre olika alternativ för förbehandling.

CU:RO anläggning. Bak- och framsida.


Förbehandling

För att säkerställa en säker och oproblematisk drift av ett RO system är väl utförd förbehandling helt avgörande. Faktorer som exempelvis hårdhet, fritt klor, turbiditet, SDI och kiselsyra kan medföra en lång rad problem och bör minimeras innan RO membranen. Detta skall göras för att undvika/minimera så kallad membranfouling (membranbeläggning), som kan medföra att flödet minskar eller i värsta fall skadar membranen. Uppgift om inkommande vattenkvalité till den aktuella anläggningen är av stor vikt för att kunna rekommendera rätt typ av förbehandlingssteg. Hårdhetsskapande mineraler kan exempelvis reduceras med en avhärdare, suspenderade partiklar med ett mekaniskt filter och fritt klor med ett aktivt kol filter. Följande tre alternativ finns för förbehandling:

 • En avhärdningskolonn 
 • Två avhärdningskolonner i parallell drift
 • En avhärdningskolonn och aktivt kol filter i seriell drift 

Alla CU:RO är dessutom utrustade med ett mekaniskt RO förfilter (sil), som är pålitliga och enkla att underhålla. På alla anläggningar finns även ett återsugningsskydd, som skyddar att ett oönskat bakåtflöde från anläggningen når dricksvattenkällan.

SE30 Styrpanel

För att säkerställa en säker och oproblematisk drift av ett RO system är väl utförd förbehandling helt avgörande. Faktorer som exempelvis hårdhet, fritt klor, turbiditet, SDI och kiselsyra kan medföra en lång rad problem och bör minimeras innan RO membranen. Detta skall göras för att undvika/minimera så kallad membranfouling (membranbeläggning), som kan medföra att flödet minskar eller i värsta fall skadar membranen. Uppgift om inkommande vattenkvalité till den aktuella anläggningen är av stor vikt för att kunna rekommendera rätt typ av förbehandlingssteg. Hårdhetsskapande mineraler kan exempelvis reduceras med en avhärdare, suspenderade partiklar med ett mekaniskt filter och fritt klor med ett aktivt kol filter. Följande tre alternativ finns för förbehandling:

 • En avhärdningskolonn 
 • Två avhärdningskolonner i parallell drift
 • En avhärdningskolonn och aktivt kol filter i seriell drift 

Alla CU:RO är dessutom utrustade med ett mekaniskt RO förfilter (sil), som är pålitliga och enkla att underhålla. På alla anläggningar finns även ett återsugningsskydd, som skyddar att ett oönskat bakåtflöde från anläggningen når dricksvattenkällan.

Styrsystemet har en användarvänlig operatörspanel och en integrerad programmerbar logic controller (PLC). Styrpanelen erbjuder en användarvänlig HMI miljö och är lättillgänglig på framsidan av anläggningen tillsammans med flödesmätare och manometrar (tryckmätare). Panelen har en belyst display för optimal kontroll och övervakning. Menystrukturen är standardiserad. Den finns på flera språk och har en enkel och snabb tillgång till driftdata och parameterinställningar. Användarvänliga knappar på panelens front gör detta gränssnitt möjligt och utan att bryta mot skyddsklass IP54.
 

Övrigt för CU:RO anläggningen:

 • Styrskåp för strömförsörjning inkl. huvudbrytare
 • Motorskydd för RO pump
 • Konduktivitetsmätningar med temperaturkompensering och utsignal 4-20mA
 • Inloppstryck 2-6 bar till anläggningen

Kontakta gärna Eurowater om du har några frågor.

Läs mer

 

Länkar