EDI anläggning (Elektroavjonisering)

En EDI anläggning skapar ett högkvalitativt vatten genom elektrolys och ger ett vatten med väldigt låg konduktivitet och låga koncentrationer av kiseldioxid. Det används oftast som ett polersteg till omvänd osmos anläggningar och är ett alternativ till konventionella mixed bed jonbytare.

Vanliga användningsområden för EDI teknik är för produktion av:
  • Matarvatten till värme- och kraftverk
  • Processvatten inom elektronikindustri
  • Vatten till läkemedelsindustri, sjukhus och laboratorier

Anläggningsbeskrivning

Eurowaters EDI anläggningar kan hantera flödeshastigheter upp till 60 m3/h. EDI anläggningarna erbjuds som standard moduler eller helt skräddarsydda enligt specifika kundkrav.

Fördelar med EDI teknik

EDI teknik har fördelen att utnyttja en kontinuerlig och kemikaliefri regenerering. Att jämföra med t.ex. konventionell mixed bed så förhindras därför driftstopp helt under regenereringsfasen. En annan fördel är att den manuella hanteringen av frätande syra och lut undviks, vilket ger säkrare arbetsmiljö och kan förhindra potentiella olyckor. Anläggningarna har också en kompakt design och kräver därför lite utrymme. I övrigt producerar anläggningarna ett högkvalitativt vatten, kräver minimalt med underhåll samt har en hög tillförlitlighet och säker drift.
 
 
EDI anläggning

EDI anläggning med en kapacitet på 2x60 m3/h av total demineraliserat vatten med mycket låg konduktivitet och innehåll av kiseldioxid. Anläggningen producerar pannvatten till en högtrycksångturbin. Rörsystemet är i PP (polypropen) och sammanfogas genom svetsning (t.ex. muffsvetsning). OBS limmas ej. Varje enskild EDI cell är utformad med var sin testkran.

Läs mer

 

 

 

 

Länkar